Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

 • I december 2021 beslöt riksdagen kraftigt höja sjuk- och aktivitetsersättningen.
 • Från och med 1 januari 2022 är nya garantinivån 9 982–11 190 kronor per månad beroende på ålder.
 • Samtidigt riskerar många att få höjda omsorgsavgifter och andra kostnadsökningar.
 • Hur mycket förbättras den disponibla inkomsten? Det försöker vi ge svar på i denna artikel.

LÄS ÄVEN:
Höjningen nästan utraderad för många med sjukersättning

När höjs ersättningarna? Hur många berörs?

Höjningen i januari 2022 är den största förstärkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen på många år, och kommer att ge cirka 1150 kronor mer per månad.

Ungefär 250 000 personer har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa får även cirka 10 000 kronor per år i sänkt skatt från och med januari 2022. Dessutom höjs taket för bostadstillägget.

– Det blir en signifikant förbättring för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Detta är en grupp som man har prioriterat, och det är den grupp som får den största förändringen, enligt våra beräkningar. Inte bara i kronor utan även i procent, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

Arturo Arques, Swedbank
Arturo Arques, Swedbank: Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får den största förbättringen av alla i statsbudgeten för 2022.

Hur mycket höjs sjukersättningen och aktivitetsersättningen?

Så här blir de nya ersättningarna från och med januari 2022. Beloppen gäller aktivitetsersättning och sjukersättning för personer som inte haft någon inkomst eller bara en låg inkomst.

Personens ålder Garanterad ersättning per månad 2021 Garanterad ersättning per månad 2022 Förändring i kronor per månad (från 1 januari 2022) Procentuell höjning från 1 januari 2022
19-20 år 8 846 kr 9 982 kr 1 136 kr 13%
21-22 år 9 044 kr 10 183 kr 1 139 kr 13%
23-24 år 9 242 kr 10 385 kr 1 143 kr 12%
25-26 år 9 441 kr 10 586 kr 1 145 kr 12%
27-28 år 9 639 kr 10 787 kr 1 148 kr 12%
29 år 9 837 kr 10 988 kr 1 151 kr 12%
Från 30 år 10 036 kr 11 190 kr 1 154 kr 11%

Hur blir den disponibla inkomsten 2022?

Hur mycket pengar blir det då över för den enskilde personen, när man har summerat höjda ersättningar och ökade avgifter?

Swedbank har räknat på hur de höjda ersättningarna, skattesänkningen och det förbättrade bostadstillägget påverkar privatekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och ersättningar minus slutlig skatt.

Disponibel inkomst vid lägsta ersättningen (tabellen nedan).
För en 30-årig person med den lägsta nivån på sjukersättningen och en hyra på 6 000 kronor per månad ökar den disponibla inkomsten med 1030 kronor per månad. I fasta priser (om man tar hänsyn till inflationen) motsvarar förbättringen dock bara 650 kronor per månad jämfört med ett år tidigare. Om hyran är 7500 kronor eller mer per månad blir förbättringen något lägre.

Disponibel inkomst vid 11 000 kr ersättning
Disponibel inkomst vid sjukersättning på garantinivå. Beräkning från Swedbank.

Disponibel inkomst vid månatlig ersättning på 15 000 kr.
För en person med aktivitets- eller sjukersättning på 15 000 kronor per månad och en hyra på 6000 kronor ökar den disponibla månadsinkomsten med 1050 kronor (motsvarande 660 kr i fasta priser).

Disponibel inkomst vid 15 000 ersättning
Disponibel inkomst vid månatlig ersättning på 15 000 kr. Beräkning från Swedbank.

Kommer ersättningarna att urholkas igen?

Någon indexering kopplad till löneutvecklingen är dock inte aktuell, och det innebär att ersättningen fortsätter att urholkas i relation till löner och annan ekonomisk välfärd.

– Sjuk- och aktivitetsersättningen halkar hela tiden efter, om inte politikerna aktivt går in och justerar. Uppenbarligen har politikerna tidigare valt att inte prioritera den här gruppen. Nu gör man ett språng, säger Arturo Arques.

– För den som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning blir förutsägbarheten svår, i synnerhet i dagens politiska situation och med inflationen på väg upp. Det kommer att urholka köpkraften. Att det inte sker någon automatisk justering är en svaghet i systemet, och negativt för tryggheten.

Arturo Arques, Swedbank, och Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister.
Arturo Arques, Swedbank, är kritisk till hur politiker, som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, och myndigheter har informerat om satsningen på bättre ekonomi för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Hur mycket blir kvar efter höjda avgifter?

Rekordsatsningen har blivit en besvikelse för många. Den som har räknat med en månatlig förbättring med mer än 2000 kronor från januari 2022 får se den disponibla ekonomin reduceras med höjda kommunala avgifter och andra kostnader.

En uträkning av Swedbank och sparbankerna visar att en förväntad förbättring på till exempel 2000 kronor minskar till endast 600 kronor för ett typiskt enpersonshushåll.

Beräkningen gäller en 30-årig person som har sjukersättning på den lägsta nivån, en hyra på 6000 kronor, och som betalar en kommunal omsorgsavgift för insatser enligt Socialtjänstlagen.

– Jag förstår verkligen att de som har sett socialförsäkringsministern berätta om förbättringarna på sociala medier, och har räknat med till exempel 2000 kronor mer per månad blir besvikna när det, som i detta exempel, bara blir 600 kronor kvar, säger Swedbanks privatekonom Arturo Arques till HejaOlika.

– Både politiker och myndigheter behöver bli bättre på att informera hur ersättningar och avgifter fungerar. Att kommunerna tar hänsyn till individens inkomster när de debiterar sina omvårdnadsavgifter är ingenting nytt. Men att som individ sätta sig in i hur allting fungerar är inte lätt, säger Arturo Arques.

LÄS ÄVEN:
Höjda avgifter för god man drabbar personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Varför kan kommunen chockhöja avgifter för omsorg?

Den som först slog larm om de höjda avgifterna var Kerstin Scheutz som har en vuxen son som lever på sjukersättning. Hon hörde av sig till HejaOlika i mitten av januari 2021. Sonens handläggare på Sundbybergs kommun hade då berättat för henne att omsorgsavgiften skulle öka drastiskt; från 1244 kronor per månad under 2021, till 2170 kronor per månad 2022. En höjning med 926 kronor per månad, eller 75 procent.

Riksdagens beslutade förbättring skulle ha gett sonen 1802 kronor i plånboken mer per månad. Telefonsamtalet från kommunen förändrade budgeten direkt. Mer än hälften av förbättringen försvann.

Kerstin Scheutz. Foto: Linnea Bengtsson
Jag blev ledsen, och sedan arg! Men min son hade faktiskt hela tiden sagt att ”höjningen, den kommer kommunen att ta”, berättar Kerstin Scheutz. Foto: Linnea Bengtsson.

– Kommunen tar mer än hälften av min sons förbättrade sjukersättning och bostadstillägg. Det är ett hån mot människor, som har svårigheter att föra sin talan. När de väl får lite extra pengar från staten så tar kommunen tillbaka det, sa Kerstin Scheutz.

Sonen får hjälp av kommunen med bland annat medicinering, väckning, städning och kontaktperson. Hans låga inkomst har tidigare inneburit att han inte har behövt betala full avgift till kommunen.

När riksdagen i december 2021 höjde de lägsta nivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningarna tog man även beslut om att höja taket för bostadstillägget. Den höga ”funkisskatten” sänktes också, för att kompensera för tidigare jobbskatteavdrag. Riksförbundet FUB fick försäkringar från regeringen att högre aktivitets- och sjukersättningar inte skulle påverka bostadstillägget negativt. Syftet var ju att satsningarna helt och hållet skulle gå till att förbättra levnadsvillkor för personer som är beroende av ersättningarna. Men avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagen glömdes bort.

LÄS & SE VIDEON: Jag vill inte se min son i trasiga kläder

Hur ser budgeten ut för en person, 30 år, med sjukersättning och omsorgsavgift?

År 2021 År 2022
INKOMSTER
Sjuk/aktivitetsersättning (garantinivå för 30-åring, före skatt) 10 036 11 190
Inkomstskatt -2 175 -1 672
Inkomst efter skatt 7 861 9 518
Bostadstillägg 5 220 5 570
Summa inkomster 13 081 15 088
UTGIFTER
Boendekostnad -6 000 -6 100
Nödvändiga levnadskostnader (förbehållsbeloppet) -5 911 -6 218
Omsorgsavgift (SoL) -1 170 -2 170
Summa utgifter -13 081 -14 488
ÖVERSKOTT 0 600

Exemplet baseras på maxtaxan för omsorgsavgift i Sundbybergs kommun. Alla belopp i kronor.

Fler avgifter kan ytterligare försämra den enskildes ekonomi

Exempel på ytterligare avgifter, som inte ingår i Swedbanks beräkning, är arvoden för ställföreträdare (god man eller förvaltare) vilka precis som omsorgsavgifter är inkomstbaserade, och därför automatiskt kan höjas när sjuk- och aktivitetsersättning höjs.

Ett annat exempel på avgifter som tenderar att höjas gäller hjälpmedel som förskrivs av regioner och kommuner. Slutresultatet för vissa personer med funktionsnedsättningar riskerar därför att bli ännu sämre än Swedbanks beräkning.

Så beskriver Ardalan Shekarabi satsningen på sjuk- och aktivitetsersättning

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, har i flera uttalanden beskrivit satsningarna som ett viktigt steg för att skapa ekonomisk trygghet. Här en video publicerad av Ardalan Shekarabi den 26 december 2021 på Instagram:

”Nästa år [2022] förbättrar vi ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Sjuka och funktionsnedsatta som saknar arbetsförmåga ska ha ekonomisk trygghet. Taket i deras bostadstillägg höjs. Garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättningen höjs. Och skatten för dessa medborgare sänks. Så förbättrar vi ekonomin för dem med sjuk- och aktivitetsersättning. Och det handlar om rättvisa.”

I ett annat instagraminlägg skriver Ardalan Shekarabi  så här om de höjda ersättningarna och den sänkta funkisskatten:

”Man väljer inte funktionsnedsättning eller sjukdom. Vi får inte glömma att vi alla är sårbara och att den som är frisk idag kan vara sjuk i morgon. Vi är alla beroende av gemenskap, solidaritet, omtanke och ett anständigt samhälle. Det här är satsningar som kommer att göra skillnad.”

Hur fungerar minimibelopp och förbehållsbelopp?

Enskilda personer garanteras att få behålla ett minimibelopp för att täcka vanliga utgifter. Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen och ska täcka normala kostnader för personliga behov. För år 2022 motsvarar det 5 652 kronor per månad. Eller 4 706 kr per månad för makar och sambor. Man kan även få ett höjt minimibelopp efter en individuell prövning. Kostnader som kan beaktas är till exempel extra höga kostnader för resor, för viss typ av kost eller på grund av funktionsnedsättning.

Kommunala avgifter begränsas också av ”förbehållsbeloppet” som motsvarar minimibelopp och boendekostnad.

Problemet med höga kommunala avgifter gäller insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL. Insatser enligt LSS skall däremot vara avgiftsfria.

Systemet med kommunala omsorgsavgifter innebär att en inkomstökning mer eller mindre automatiskt ger höjda avgifter för SoL-insatser. Hur många personer som berörs är oklart.

SKR: Höjt minimibelopp är en möjlig lösning

Anna Thomsson på SKR, avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner, säger till HejaOlika att en möjlig lösning är att höja gränsen för lagstadgat minimibelopp.

Den 25 januari har regeringen lagt fram ett förslag om en mindre höjning av minimibeloppet, vilket styr hur hög avgift kommuner kan ta ut för insatser enligt Socialtjänstlagen. Minimibeloppet föreslås höjas från augusti 2022 med 200 kronor per månad för ensamstående och med 100 kronor för var och en av makar och sambor. Om förslaget genomförs kan det delvis (men endast marginellt) kompensera enskilda som får högre avgifter.

Funktionsrätt Sverige: Satsningen får inte bli ett slag i luften

– Satsningen på sjuk- och aktivitetsersättning får inte bli ett slag i luften. Detta måste regeringen lösa, sa Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, i en kommentar 1 februari 2022.

Han menar att den enklaste lösning är att regeringen snabbt höjer minimibeloppet, för att förhindra att höjda ersättningar äts upp av kommunala avgifter.

– Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har sagt att detta är en stor och viktig förändring. Han har uttryckt en tydlig politisk vilja. Sedan har det visat sig bli en ganska liten förbättring för många. Med den ökade inflationen som vi nu ser blir det ännu mindre kvar, säger Nicklas Mårtensson.

Nicklas Mårtensson.
Nicklas Mårtensson.

– För att rätta till detta kan man höja aktivitets- och sjukersättningarna ytterligare, men det är nog enklare att justera minimibeloppet så att den förväntade reala inkomstökningen blir verklighet. Detta är nödvändigt att göra, med tanke på hur mycket den här gruppen har kommit efter i ekonomisk utveckling.

Nicklas Mårtensson hyllar den starka vilja politikerna visade i höstas, när höjda ersättningar och sänkt funkisskatt drevs igenom.

– Nu måste man se till att ambitionen blir verklighet. Att olika kommunala avgifter skulle kunna höjas borde ha varit enkelt att förutse, och sådant måste man kunna rätta till.

– Nu krävs en indexering av ersättningarna, så att de följer den generella löneutvecklingen, men det också behövas fler engångshöjningar eftersom eftersläpningen varit så stor under lång tid, säger Nicklas Mårtensson.

– Det är inte mer än anständigt att samhället förbättrar ersättningarna för de personer som inte har förutsättningar att arbeta, och som inte själva valt detta. Det har Ardalan Shekarabi också varit väldigt tydlig med. Jag gillade verkligen entusiasmen vi upplevde under hösten. Det kändes så ambitiöst och djärvt att både höja ersättningarna och att ta bort den stötande högre skatten.

Vänstern och Liberalerna kräver stopp för höjda avgifter

Flera tunga politiker kräver att regeringen stoppar de höjda avgifterna, däribland Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson:

– Vi ligger på regeringen om att de måste förbereda en förändring. Får jag inte gehör så kommer jag att lägga ett initiativ i socialförsäkringsutskottet, så att alla partier får ta ställning, säger Ida Gabrielsson.

– Det är inte rimligt att en del av höjningen äts upp. Vanligtvis brukar regeringen göra justeringar när man lägger den här typen av förslag, säger Ida Gabrielsson.

Ida Gabrielsson. Foto: Jessica Segerberg
Ida Gabrielsson är vice partiledare (V) och talesperson i frågor om sjukförsäkringen. Foto: Jessica Segerberg

Hon påpekar att regeringen alltid ska göra en analys av konsekvenser när man höjer ersättningar, på det sätt man nu gör med garantitillägget för ålderspensionen.

– Det borde man ha gjort med höjningen av aktivitets- och sjukersättningen också, säger hon.

Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson
Bengt Eliasson. Foto: Linnea Bengtsson.

Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionshinderspolitik, säger att det ”är fullständigt orimligt” att marginaleffekter försämrar ekonomin för personer med aktivitets- och sjukersättning.

– Den naturliga lösningen är att regeringen omedelbart kommer med ett förslag om att höja fribeloppet för kommunala avgifter. Hela förbättringen av ersättningarna måste bli disponibel för de personer som berörs, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson menar också att landets kommuner självmant bör höja minimibeloppet som begränsar hur stora avgifter som tas ut av personer med aktivitets- och sjukersättning.

– Kommunerna måste själva sätta ett tak på sina avgifter för att motverka de negativa effekterna för dessa personer som lever på marginalen ekonomiskt, säger Bengt Eliasson.

Ardalan Shekarabi vill utreda indexering av sjuk- och aktivitetsersättningen

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har lovat utreda en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna, så att stöden i framtiden ska följa med löneutvecklingen. Men det är oklart när detta kan bli verklighet.

– Vi ser ett behov av att titta på indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna eftersom vi vet att den här gruppen har halkat efter så mycket, sa Ardalan Shekarabi till HejaOlika i september 2021.

Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tänker utreda en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna.

Läs även denna guide: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättningen

 

Hur mycket sänks ”funkisskatten” 2022?

Ett av de beslut som riksdagen klubbade i december 2021 gäller den så kallade funkisskatten – det vill säga den högre skatten på sjuk- och aktivitetsersättning jämfört med löneinkomster.

Regeringen ville ta bort funkisskatten helt och hållet, men M, KD och SD genomdrev ett nytt jobbskatteavdrag. Ålderspensionärer kompenseras för detta, men inte personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Denna nya ”funkisskatt” motsvarar 1800 kronor per år.

LÄS MER: Riksdagen klubbade jättesatsningen idag. Men samtidigt skapade man en ny funkisskatt

Hur stor blir då skattesänkningen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning? Det varierar, och beror på hur hög ersättning man har, eventuellt andra inkomster och kommunalskattesats.

Finansdepartementet har uppskattat att skattesänkning är värd mellan 9 136 kronor och 9 605 kronor per år vid genomsnittlig kommunalskatt (32,27 procent) för personer som har ersättning på hel garantinivå. För personer som har högsta möjliga ersättningsnivå och genomsnittlig kommunalskatt (32,27 procent) beräknas skattesänkningen bli 17 784 kronor per år.

Dessa beräkningar finns i tabellen från finansdepartementets beräkningar som gjordes i september 2021.

Beräkning av skattereduktion
Ur finansdepartementets beräkning av skattereduktionens effekter.

Hur mycket höjs bostadstillägget 2022?

Bostadstillägget (bostadskostnadstaket) för personer med aktivitets- och sjukersättning höjs från 5 600 kronor per månad till 7500 kronor per månad för den som är ogift. Taket höjs till 3 750 kronor för den som är gift. Bakgrunden är att många har fått höjda boendekostnader som inte bostadstillägget har anpassats till. Höjningen innebär att dessa personer får samma rätt till bostadstillägg som ålderspensionärer.

I praktiken innebär höjningen som mest 1 300 kronor mer per månad i bostadstillägg, enligt Swedbanks beräkningar. Vid en boendekostnad på 6 000 kronor per månad blir höjningen av bostadstillägget knappt 300 kronor.

Det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Det nya konsumtionsstödet kan då bli upp till 540 kronor per månad eller 6480 kronor per år. Även ålderspensionärer får del av bostadstilläggets konsumtionsstödet, men personer med sjuk- och aktivitetsersättning blir utan detta stöd. Vi har inte fått någon förklaring till varför.

Se videon om varför många missar bostadstillägget:

Hur mycket höjs sjukpenningen 2022?

Även sjukpenningen förbättras, genom att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp, vilket kan ge en höjning med 220 kronor per dag. Enligt Swedbanks beräkningar innebär det att fem dagars sjukskrivning kan ge drygt 5100 kronor i ersättning under 2022 (vilket kan jämföras med drygt 4000 kronor under 2021).

Vilka andra regler för sjuka ändras 2022?

Andra förändringar som klubbades av riksdagen den 15 december 2021:

Ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365. En person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.

Enklare arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder. Personer som har kort tid kvar av arbetslivet ska slippa bedömningen mot ”normalt förekommande arbete”. I stället ska dessa personer från dag 181 i sjukperioden få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Detta föreslogs i utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” (SOU 2020:06) och gäller från februari 2022.

Kommer fler att beviljas sjuk- och aktivitetsersättning under 2022?

Fler förbättringar kan komma under 2022. Regeringens plan har varit att göra det betydligt enklare att bli beviljad sjuk- och aktivitetsersättning, från och med juli 2022. Bland annat vill man ändra ”arbetsmarknadsbegreppet” så att fler får rätt till ersättningarna. Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättningarna väntas öka med 5700 personer per år.

I maj 2022 stod det dock klart att förändringarna dröjer, eftersom det inte finns någon majoritet i riksdagen för att rösta igenom förslagen. Den enda förändring som väntas bli klar 2022 gäller trygghetspensionen, som innebär mer generösa regler för sjukersättning för personer som är äldre än 60 år. Läs mer om detta i artikeln Så kan reglerna för sjukersättning lättas redan 2022.

16 kommentarer

 1. ref till;
  ”Så höga blir de nya ersättningarna
  Så här blir de nya ersättningarna från och med januari 2022.
  Beloppen gäller aktivitetsersättning och sjukersättning för personer som inte haft någon inkomst eller bara en låg inkomst.”

  MEN hur blir det för oss som faktiskt har jobbat en del av livet i låglönejobb och fått kronisk sjukdom i 45-50-årsåldern och sjukersättning?

  1. Hej, och tack för frågan. Vi kommer att komplettera artikeln med dessa uppgifter inom kort. /Redaktionen

 2. Hur blir det med vi utan inkomst med läkarintyg, SGI 0 kr. Jag har varit utan trygghet, sjukpenning sen februari 21. Mår psykiskt dåligt, stressad, har ej fått veta nåt än, har gjort utredning g Fk. Är 60 år och har arbetat sen 16 år till 49 år för min kropp är slut på grund av mina jobb som lokalvårdare bl.a.

  1. Hur påverkas de med sjukersättning på 50 % och aktivitetsstöd, sjukskrivning eller, i värsta fall, är utan inkomst på resterande 50% av detta??

 3. Jag fick mail av f-lassan vad jag får utbetalt i jan. Endast 60 kr mer i sjukersättning på halvtid. Höjningen kan väl inte vara medräknad där?

  1. Tror det nästan stämmer tyvärr vi som har inkomstrelaterad får inte alls så mycket

 4. Hej,
  äntligen har regeringen varit lyhörda igen och tagit sitt gällande dem som är mest sjuka eller multisjuka psykiskt med traumabagage etc.
  Det är bra, fortsätt i den riktningen.

 5. Äntligen äntligen höjs min sjukersättning. Jag har haft 8400 i månaden. Det har varit jättesvårt att leva ett normalt liv med så låg ersättning: Jag har också mycket mediciner som kostar. Jag skulle behöva både massage och varma bad, men det kostar alldeles för mycket för att jag skall kunna få detta😞 Men jag är så glad och tacksam för denna höjning. 🙏 TACK

 6. Hej, jag tycker att regeringen ska ta mera hänsyn till de som är multisjuka, som har en så låg sjukersättning så att den ej går att leva på. Fortsätt att justera sjukersättningen, avskaffa skatten för oss med sjukersättning i nästa budget. Bra Ardalan🙌👍🏻💯👈🏻

 7. Jag har 50 % sjukersättning men fick endast 90 kr mer per månad vid utbetalning 19 januari.
  Skulle vi med sjukersättning inte få en högre ersättning?

 8. Det var min höjning också. Cirka 60 kr mer i månaden. Så från år 2012, när jag fick halv sjukersättning, till 2022 en ökning på ca 800 kr i månaden. Från 6675 till 7450 kronor. Och jag fick även 1200 kr mindre i bostadstillägg, då min son fyllde 20 år i januari. Försäkringskassan räknar med han skulle betala 2600 kr, när han ingen inkomst har. Fk menade på min hyra som är 8200, som jag måste betala som ensamstående, blev 3600 med bostadsbidrag på 1700. De blev den höjningen ingen alls. Gick kraftigt back istället.

 9. Jag som 29-årig person med kronisk sjukdom o funktionsnedsättningar har absolut ingen framtidshopp när jag ser detta. Jag kan inte hyra bostad pga ekonomin, eller gå till tandläkare. Jag har redan varit hemlös och det va inte kul. Cyniskt och fel som det låter vill jag dö så snabbt som jag kan så jag inte behöver leva med ekonomisk stress blandat med psykisk störning i resten av mitt liv.
  Det finns inget hopp för mig.
  Staten vill att vi försvinner självmant, det är uppenbart.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.