Nyheter

Så enkelt är det att förändra attityden till psykisk ohälsa


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det krävs inte mycket för att förbättra attityder till personer med psykisk ohälsa. En utvärdering visar att det räcker med en kort utbildning för att vårdstudenter ska få en mycket mer positiv syn.

Det krävs inte mycket för att förbättra attityder till personer med psykisk ohälsa. En utvärdering visar att det räcker med en kort utbildning för att vårdstudenter ska få en mycket mer positiv syn.

Det är den statliga kampanjen Hjärnkoll som undersökt attityderna hos studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, för och efter en tilläggsutbildning om psykisk ohälsa.

Resultatet är slående: Efter utbildningen såg 100 procent av studenterna att den bästa behandlingen vid psykisk sjukdom är att vara delaktig i samhället, jämfört med bara 77 procent före.

– Det här borde ingå i all grundutbildning, säger Pia Arndorff, vice ordförande Vårdförbundet.

Ett annat resultat var att 92 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem kan återhämta sig helt, jämfört med 76 procent före utbildningen.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia