Så enkelt är det att förändra attityden till psykisk ohälsa

Det krävs inte mycket för att förbättra attityder till personer med psykisk ohälsa. En utvärdering visar att det räcker med en kort utbildning för att vårdstudenter ska få en mycket mer positiv syn.

Det är den statliga kampanjen Hjärnkoll som undersökt attityderna hos studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, för och efter en tilläggsutbildning om psykisk ohälsa.

Resultatet är slående: Efter utbildningen såg 100 procent av studenterna att den bästa behandlingen vid psykisk sjukdom är att vara delaktig i samhället, jämfört med bara 77 procent före.

– Det här borde ingå i all grundutbildning, säger Pia Arndorff, vice ordförande Vårdförbundet.

Ett annat resultat var att 92 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem kan återhämta sig helt, jämfört med 76 procent före utbildningen.