Så enkelt skapas arbete till alla – nu vill allt fler veta hur Max jobbar

Kristdemokraterna har det mest konkreta vallöftet om arbete till personer med funktionsnedsättningar. 10 000 nya jobb ska fram inom offentlig sektor.
– Jag är glad att åtminstone ett parti har lyft frågan, säger Pär Larshans på hamburgerkedjan Max, som varje år rekryterar 50 personer med funktionsnedsättning.
Men snart kan KD få konkurrens om väljarna – Miljöpartiet har gjort tre studiebesök på Max den senaste månaden.

Under torsdagen gjorde Max-restaurangerna gemensam sak med Kristdemokraternas Maria Larsson och Samhalls vd Birgitta Böhlin.

Tillsammans med två unga medarbetare på Max presenterade de möjligheterna att skapa bra jobb och lönsamma verksamheter genom att söka personal bland de hundratusentals svenskar som har funktionsnedsättningar.

Det är inte mycket som krävs för att vända på den negativa trenden på arbetsmarknaden, enligt KD, Max och Samhall.
– Det behövs inte mer bidrag. Se bara till att sprida goda exempel och satsa på utbildning av chefer, så att det förstår värdet av mångfald, alla andra verktyg är på plats, säger Pär Larshans.

Inom Max har alla chefer för kedjans 75 restauranger genomgått sådan utbildning. Det är ett krav för att kunna göra karriär inom företaget.
– Det största hindret är chefer och kollegor som inte tror på att det fungerar att anställa personer som har funktionsnedsättningar. Men till min stora glädje kan jag se att de har fel!

För Max har samarbetet med Samhall varit avgörande för att lyckas. Tidigare försök att rekrytera via Arbetsförmedlingen gav inte alls samma positiva resultat.

10 000 nya jobb – hur ska det gå till?
Enligt Kristdemokraterna bör offentlig sektor göra så här:
* Samarbeta med Arbetsförmedlingen och eventuellt även Samhall.
* Hälften kan anställas med s k trygghetsanställning (då Arbetsförmedlingen står för en stor del av kostnaden).
* Hälften kan vara vanliga anställningar med lönebidrag.
* Arbetsuppgifter finns inom exempelvis hemtjänst, äldreomsorg, trappstädning, och parkskötsel.
* Nettokostnaden för de 10 000 nya jobben beräknas till 1,3 miljarder kronor.

– När vi gick genom Arbetsförmedlingen saknade vi det förberedande arbete som har varit så positivt i samarbetet med Samhall. Arbetsförmedlingen är bra på vissa områden, men kanske inte när det behövs djupare analyser av möjligheterna till jobb. Många kastas runt på olika praktikplatser. Vi vill ha ett centralt avtal med en partner, så som vi nu har med Samhall.

Birgitta Böhlin, Samhalls VD, ger Max högsta betyg för restaurangkedjans satsning, som även betytt mycket för Samhalls möjligheter:
– Max har varit en fantastisk dörröppnare för vårt varumärke hos många andra arbetsgivare, säger hon.
– Vi kan ordna jobb till nästan hur många som helst genom att arbeta med den här typen av förberedelser och övergångar. Våra säljare är ute och bearbetar företagen, fortsätter Samhallchefen.

Max är idag troligen den främsta förebilden bland landets alla arbetsgivare. Man har kommit betydligt längre än exempelvis Ica, som Samhall nu har ett liknande samarbete med. Icas koncernchef Kenneth Bengtsson, numera även ordförande för Svenskt Näringsliv, brinner även han för frågan,

Pär Larshans säger att intresset för Max modell för rekrytering har ökat enormt. Även utomlands – på senare tid har han intervjuats av två brittiska tidningar. Här hemma har offentlig sektor nu börjat vakna till.
– Det är viktigt att berätta hur vi arbetar eftersom det har så positiva effekter för våra egna medarbetare. Nu vill alla chefer vara med och bidra, tidigare såg man hinder. Det här är något som vi tjänar pengar på, men det handlar inte alls om att vi kan rekrytera med lägre löner utan om att vi får medarbetare som är mer lojala och mindre sjuka. Vi ser effekter på hela arbetsstyrkan.

Nyligen hörde även Stockholms läns landsting av sig för att ta del av Max erfarenheter.
Folkhälsomininster Maria Larsson (KD) skiner upp när hon får höra att landstinget visat intresse.
Hon har själv gått ut med vallöftet om 10 000 nya jobb till personer med funktionsnedsättning. Fördelat över landet skulle det betyda mer än 400 jobb inom Stockholms landsting och mer än 500 inom Stockholms stads förvaltningar.

Maria Larsson avvisar farhågor om att det är tomma ord som inte leder till resultat. Hon är övertygad om att 1000-tals jobb kan skapas med olika former av morötter. Erfarenheter från kvotering, som förekommer i vissa länder ute i Europa, menar hon inte är goda.
– Det finns ingen gräns för hur många jobb det kan bli. Verktygen och smörjmedlen finns redan i form av lönebidrag, arbetsbiträde och anpassningar. Om man inte klarar en full arbetsinsats finns kompensation. Tyvärr finns en väldig rädsla hos arbetsgivarna. Det kommer att krävas chefsutbildningar för att öka kunskapen och se värdet av mångfald. Företag som inte förstår detta kommer att bli förbisprungna. Politiskt kommer vi göra vad vi kan för att skjuta på, säger Maria Larsson.

Arbetsmarknadens parter har ett tungt ansvar för att man har misskött frågan, särskilt de fackliga organisationerna. Det menar både Både Maria Larsson och Pär Larshans.

Mera fakta om Max.
Max policy är att varje hamburgerrestaurang ska anställa minst en person med funktionsnedsättning, så småningom minst två. Efter en praktikperiod övergår anställningen från Samhall till Max. Till en början har företaget ofta lönebidrag för medarbetaren, men detta trappas ned.
Hittills har totalt 100 medarbetare med funktionsnedsättningar anställts, varav drygt hälften genom samarbetet med Samhall.

– Facken har inte alls pratat om dessa frågor så mycket som de borde ha gjort. Vi har försökt skapa en dialog med arbetsmarknadens parter, men det har varit svårt. Jag tror att det kan lossna efter valet, säger Maria Larsson.

Pär Larshans anklagar facken för passivitet.
– När jag har träffat LO och TCO har jag märkt ett motstånd och att man har svängt på orden. I den här frågan har arbetsgivarna gått före. Hotell- och restaurangförbundet stödjer oss däremot, säger han.

Vi träffar även ett par av Max nya medarbetare, Adesola Hassan från Järna och Patrik Martinsson från Huddinge.
– Det här är precis som ett vanligt jobb, där man kan utvecklas varje dag och inget håller tillbaka, säger 23-åriga tjejen Adesola Hassan med ett stort leende.
När hon slutade skolan för ett par år sedan blev hon arbetslös, men fick chans till praktik på Max, bland annat för sitt intresse för att jobba i kök.
– Det bästa med jobbet är att jag får göra det jag känner att jag är bra på och att man får träffa nya människor varje dag, berättar Adesola Hassan, vars närmaste chef glatt konstaterat att Adesola är en av hennes mest värdefulla medarbetare.

Patrik Martinsson, 25 år, hade sökt en rad olika jobb utan resultat när han också fick chansen till praktik på Max, med hjälp av lite förberedelser hos Samhall. Det resulterade i hans livs första anställning. Nu har han jobbat i cirka ett år med att hålla snyggt och rent och sköta lager.

Foto på Adesola, Patrik och Maria.

För både Adesola och Patrik fungerar anställningarna på Max som helt vanliga jobb – samtidigt som det finns en extra trygghet genom samarbetet mellan Samhall och Max.
Modellen bygger på att medarbetarna genomgår förberedelser med individuellt stöd hos Samhall men även får uppföljning efteråt. Skulle jobbet inte fungera så bra kan man avbryta och gå tillbaka till Samhall.

Pär Larshans menar att medarbetare som Adesola och Patrik är avgörande för företagets positiva utveckling. Och han hoppas att andra företagare också breddar sin rekrytering snarast. Han är själv oroad över den arbetskraftsbrist som väntas om tio år.
– Jag kan inte förstå varför inte fler gör som vi, när man kan se hur bra det fungerar. Det är bara korkat! Jag är glad att åtminstone ett parti har lyft fram frågan – Kristdemokraterna. Men löftet om 10 000 nya jobb borde stå med i Alliansens valmanifest också, säger Pär Larshans.

Kanske måsta Alliansen skynda sig. De rödgröna partierna har också visat intresse för Max modell.
– Miljöpartiet har varit på studiebesök hos oss tre gånger den senaste månaden, jag tror de insåg på sin stämma att det här var något som de saknade i politiken, berättar Pär Larshans.