Nyheter

Så får barn mer att säga till om


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Hur får man vuxna att lyssna? Nu finns en skrift med tips och råd till unga som vill ha mer att säga till om inom skolan, vården och omsorgen.

Hur får man vuxna att lyssna?
Nu finns en skrift med tips och råd till unga som vill ha mer att säga till om inom skolan, vården och omsorgen.

”Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig” heter publikationen som finns för nedladdning hos Barnombudsmannen och Handikappförbunden.

Tipsen kan vara bra att ha inför möten med till exempel kurator, LSS-handläggare, talpedagog eller andra som unga med funktionsnedsättningar möter.

Skriften har tagits fram inom projektet ”Egen växtkraft” som drivits av BO och Handikappförbunden med stöd av Arvsfonden.

Inom samma projekt har en annan skrift tagits fram. Den heter ”Lyssna på oss” och vänder sig till vuxna som vill göra barn mer delaktiga.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för HEA Medical
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass