Så får barn mer att säga till om

Hur får man vuxna att lyssna?
Nu finns en skrift med tips och råd till unga som vill ha mer att säga till om inom skolan, vården och omsorgen.

”Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig” heter publikationen som finns för nedladdning hos Barnombudsmannen och Handikappförbunden.

Tipsen kan vara bra att ha inför möten med till exempel kurator, LSS-handläggare, talpedagog eller andra som unga med funktionsnedsättningar möter.

Skriften har tagits fram inom projektet ”Egen växtkraft” som drivits av BO och Handikappförbunden med stöd av Arvsfonden.

Inom samma projekt har en annan skrift tagits fram. Den heter ”Lyssna på oss” och vänder sig till vuxna som vill göra barn mer delaktiga.