Så får barnen inflytande och rätt bemötande i vården

På Birminghamns barnsjukhus har Gill Brook sett till att FN:s barnkonvention på ett konkret sätt genomsyrar alla delar av sjukhusets verksamhet.  Den 11 oktober kommer hon till Sverige för att berätta hur man gör.

Det är Barnombudsmannen och Stockholms läns landsting som har bjudit in Gill Brook till en seminariedag om barns inflytande i vården.
Gill Brooks föreläsning är öppen för alla medan seminariedagen i övrigt kräver föranmälan.
Mer information om seminariedagen och barn och unga i vården finns på http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6139