Nyheter

Så får du bidrag till hjälpmedel för att kunna jobba


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
HejaOlikas guide till arbetshjälpmedel

Generösa bidrag till arbetshjälpmedel är ett av Arbetsförmedlingens viktigaste verktyg för att hjälpa fler personer med funktionsnedsättningar ut på arbetsmarknaden. Ingrid Ekhammer berättar hur det funkar. Foto: Linnea Bengtson.

Generösa bidrag till arbetshjälpmedel är ett av Arbetsförmedlingens viktigaste verktyg för att hjälpa fler personer med funktionsnedsättningar ut på arbetsmarknaden. Ingrid Ekhammer berättar hur det funkar. Foto: Linnea Bengtson.

 

Är du arbetslös och har en funktionsnedsättning – men längtar efter att få jobba?

Rätt hjälpmedel öppnar vägen till anställning för många.

Via Arbetsförmedlingen kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kronor vardera i bidrag till arbetshjälpmedel.

Arbetsförmedlingen satsar varje år många miljoner på arbetshjälpmedel för personer på väg ut på arbetsmarknaden. Förra året gick det åt 72 mkr.

Och chanserna är goda att just du kan få del av bidragen.

HejaOlika / Föräldrakraft har tagit hjälp av Ingrid Ekhammer på Arbetsförmedlingen för att förklara hur det funkar att få bidrag till arbetshjälpmedel. Ingrid arbetar med strategi och handläggarstöd på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm.

Foto
Arbetshjälpmedel spelar stor roll för att kunna vara självständig och inte beroende av andra. Att öka självkänslan och bli mer självständig är det bästa av allt, menar Ingrid Ekhammer. Foto: Linnea Bengtsson.

Börja med att prata med Arbetsförmedlingen

Redan i skolan kan man få arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen.

– Vi har kontakt med skolorna genom att vi bidrar med hjälpmedel i samband med att gymnasieelever har APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller praktik. Ofta handlar det då om att hyra hjälpmedel, säger Ingrid Ekhammer.

När man fått bidrag till hyra gäller detta bara en viss period. Man kan inte ta med hjälpmedlet utan måste ansöka på nytt om man har behov av det vid senare tillfälle.

Man måste inte ha jobb för att ha möjlighet till arbetshjälpmedel – det räcker med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis en praktik.

– Man börjar med att komma till Arbetsförmedlingen och prata med en arbetsförmedlare. Beroende på vilken funktionsnedsättning man har får man även prata med arbetsterapeut, sjukgymnast, synspecialist eller någon annan specialist hos oss.

– Kanske handlar det om att börja med någon form av praktik eller arbetsträning innan det blir vanligt arbete. Din kompetens och dina intressen är viktiga, säger Ingrid Ekhammer.

(Även Försäkringskassan hjälper till med arbetshjälpmedel på liknande sätt – men bara för de som redan varit anställda i minst ett år.)

Reglerna – och behoven

Varje person har sina egna förutsättningar som man måste utgå från. Kanske har man varit sjukskriven en tid. Eller så har man aldrig haft arbete. Kanske är det inte hjälpmedel som behövs utan andra insatser, som personligt biträde.

– Det är många faktorer att ta hänsyn till. Allt är individuellt – personen, funktionsnedsättningen, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Vi ser både på personens behov och arbetsgivarens ansvar, för att bedöma vad som ska lämnas bidrag till.

Sedan 2017 gäller nya regler för arbetshjälpmedel – de finns i förordning nummer 2017:462, om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

I de nya reglerna betonas tydligare att bidrag inte får lämnas till arbetsredskap som normalt används för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Nu är det också enklare att få behålla arbetshjälpmedel om man byter anställning.

Det är ingen vanlig ”ansökan” som görs när man vill ha arbetshjälpmedel, utan det görs i dialog med arbetsförmedlaren.

– Man ansöker inte men får skriva under ett ”underlag” om att man vill ha hjälpmedlet och att man är medveten om att man kan bli skyldig till återbetalning om man lämnar oriktiga uppgifter.

Den enskilde personen kan få upp till 100 000 kronor i bidrag till arbetshjälpmedlet, vars kostnad normalt sett täcks helt och hållet av bidraget. Det finns även möjlighet att få ännu högre bidrag om det finns ”synnerliga skäl”. Även arbetsgivaren kan få 100 000 kr i bidrag, om det krävs anpassningar i miljön eller i redskapen. Hur stor del av kostnaden som arbetsgivaren får täckt varierar.

foto
Ingrid Ekhammer på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm.

Vad räknas som ”arbetshjälpmedel”?

De flesta bidrag ges idag till den enskilde för personliga hjälpmedel. Variationen är mycket stor men det handlar ofta om hjälpmedel för syn, hörsel, kognition, förflyttning och lyft.

Till skillnad från hjälpmedelsförsörjningen via kommuner och landsting har Arbetsförmedlingen ingen färdig lista över vad som är hjälpmedel.

– Det är en fördel att det inte finns någon lista, eftersom det är omöjligt att säga exakt vad som kan behövas, här handlar det ofta om helt specialanpassade hjälpmedel.

Ibland kan det vara svårt att dra gränsen för vad som berättigar till bidrag.

– Om det är något som personen skulle behöva ändå så är det ett arbetsredskap, inte ett hjälpmedel, och då ska arbetsgivaren hålla med det. Det kan handla om en dator för administration eller en lyftvagn för att lyfta föremål som väger mer än 10 kg. Då är det inget hjälpmedel, utan ett redskap. Men det kan behövas en anpassning av datorn eller vagnen, och då kan bidrag lämnas för det.

Hur hittar man rätt hjälpmedel?

Hjälpmedelsvärlden kan vara en djungel – och när det handlar om arbetshjälpmedel finns det ingen gräns för vilka produkter eller vilken bransch eller nisch det kan handla om. Leverantörerna räknas i hundratal!

Ibland vet den enskilde själv exakt vilket hjälpmedel som behövs – men annars har Arbetsförmedlingen många olika yrkesgrupper som kan hjälpa till, exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster, synspecialister, audionomer, dövkonsulenter, socialkonsulter och psykologer.

– De är väldigt kunniga om olika hjälpmedel och hur en arbetsplats kan anpassas utifrån individers behov, arbetsuppgifter och arbetsmiljö, säger Ingrid.

När man tillsammans kommit fram till vad som behövs fattar myndigheten beslut om bidrag. Då kan personen själv ta in offert från en leverantör, som skickas in till Arbetsförmedlingen som ger klartecken för att beställa. Det slutliga beslutet fattas av en nyinrättad nationell enhet i Umeå – AF Hjälpmedel. Hela processen kan ta några veckor, men ibland längre, beroende på vilket hjälpmedel det gäller.

– Om personen vill ha hjälp med att ta in offerter så kan vi på Arbetsförmedlingen sköta detta och även betala leverantören, så att personen slipper ligga ute med pengarna. Det är det vanligaste sättet.

Är det inte svårt att pussla ihop allt, så att det blir rätt hjälpmedel?

– Jag har ju själv jobbat ute på fältet tidigare och min erfarenhet, och det jag hör nu, är att det flesta är väldigt nöjda med den hjälp de får.

Jobb till fler med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att ge fler personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

– Det jobbar vi för hela tiden och med kampanjen Se kompetensen räknar vi med att det blir en ökning. Hur långt vi kan nå vet jag inte men vi måste göra allt vi kan för att ge stödjande insatser.

För unga med funktionsnedsättningar kan det vara extra viktigt med stöd att komma in på arbetsmarknaden. Man kan få extra hjälp vid övergången från skola till arbetsliv. Behovet av arbetshjälpmedel ska bedömas på samma sätt som för vuxna. Men förutsättningarna kan ändå vara lite annorlunda.

– Unga kan ofta ta till sig ny teknik snabbare – och många kan väldigt mycket redan från början, det är en fördel. Funktionerna i den egna mobilen kan underlätta mycket. Det pratas också mycket mer om kognitiva funktionsnedsättningar idag.

-Via Arbetsförmedlingen kan man som ung på gymnasiet få bidrag till, eller hyra, arbetshjälpmedel om man ska ha praktik eller är på väg ut i arbetslivet. Men vi lämnar inte bidrag till själva skolsituationen, där har skolan ansvaret, säger Ingrid Ekhammer.

Mera fakta

Vill du veta mer om arbetshjälpmedel och andra stöd som du kan få via Arbetsförmedlingen?

På den här sidan finns många faktablad med utförlig information att ladda ned.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis

   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *