Så får du bra avlösning – guide i nya numret av Föräldrakraft

Att vara förälder till ett barn med funktionshinder kan, vid sidan av allt underbart, faktiskt även innebära ett stort arbete. Det kan handla om stor tidsåtgång, sömnlösa nätter och svårighet att kunna ge syskon tillräcklig uppmärksamhet. Därför är det viktigt att våga ansöka om avlösning.

De senaste åren har det blivit allt vanligare att föräldrarna får hjälp med avlösning. Ökningen har varit kraftig sedan 1999. När det gäller korttidstillsyn enligt LSS hade antalet insatser ökat med över 70 procent fram till förra året.

I nya nummer 6 av Föräldrakraft – som utkommer till våra prenumeranter den 26 oktober – publicerar vi en guide om hur man som förälder kan få bra avlösning. Guiden är skriven av Ninnie Wallenborg.