Så får man gratis juridisk hjälp att söka personlig assistans

Det har blivit allt svårare att hävda rätten till personlig assistans. Många får felaktiga avslag. Nu utlovar ett assistansföretag juridiska råd helt gratis via webben. Däremot kan man inte få hjälp att skriva överklaganden om man inte blir kund.

Föräldrakraft kontaktade Christian Källström, chefsjurist på Assistansia som i dagarna lanserar den nya webbservicen på netdoktorn.se

Är det verkligen möjligt att ge fullödig juridisk hjälp enbart via en frågefunktion på webben, behövs inte en personlig kontakt och mer information på djupet?
– Vi kan hjälpa många som inte vet var de ska börja med att söka assistans. Förhoppningsvis kan våra svar vägleda om personkretsarna och vilka tillvägagångssätt och dokument som krävs. Givetvis kan vi även hjälpa till i ett nästa steg genom att gå igenom diverse läkarintyg och dokument genom ett personligt möte.

Kommer ni att kunna hjälpa alla som vill ha det?
– Vårt mål är att hjälpa alla som vi tror har förutsättning att få personlig assistans, annars kan vi rekommendera andra insatser.

Hur mycket hjälp av er kan en enskild person få utan kostnad?
– Vi ser idag ingen anledning till att begränsa vår hjälp per enskild person.

Hur snabbt får man svar?
– Vårt mål är att svara så snart som möjligt, men senast inom 48 timmar.

Kommer vem som helst att kunna läsa frågorna och svaren på webben, och hur blir det då med integriteten?
– Frågor och svar kommer att publiceras på webben för att andra ska ha glädje av informationen, men skulle det innehålla känslig information redigerar vi den

Behövs denna service, kan man inte få gratis hjälp på annat sätt?
– Vi möter ständigt personer som inte vetat om att de haft rätt till assistans eller som inte själva orkat hela vägen i ansökningsprocessen. Rättshjälp kan vara möjligt i vissa fall, men även rättshjälpen innebär en viss kostnad för den enskilde, och i lägre instanser beviljas det sällan.

Kommer ni att försöka sälja assistanstjänster till de personer som hör av sig med frågor?
– Om det visar sig behövas mer ingående juridisk hjälp än vad som kan erbjudas via webben kan vi erbjuda oss att gå in som ombud, men det är helt upp till personen ifråga.

Om man vill ha mer hjälp än man kan få via webben så måste man vara intresserad av att bli kund hos er, eller hur? Till exempel om man vill ha hjälp med att gå igenom personliga saker, läkarintyg, skriva ansökan etc.
– Vi kan hjälpa till med mer än bara webbtjänsten utan att man är  kund hos oss. Vi kan till exempel vara rådgivande under hela processen om det skulle behövas. Vi har tidigare erbjudit hjälp och bidragit med rådgivning och gått igenom intyg och så vidare för personer som inte varit kund. Däremot går vi inte in som ombud om personen inte är kund hos oss, till exempel skriver vi inga överklaganden

Behöver man verkligen juridisk hjälp för att få assistans?
– Tyvärr verkar det ibland vara så. Många klarar givetvis det på egen hand, men många behöver också hjälp att föra sin talan. Ett stort antal personer får felaktiga beslut, ofta på grund av myndigheternas godtyckliga bedömningar om föräldraansvarets omfattning.

I vilka situationer är det extra viktigt med juridisk hjälp?
– Om man inte känner att man får gehör för sina synpunkter hos en myndighet kan det vara läge att anlita en jurist.  Tror man att man fått ett felaktigt beslut kan det givetvis vara bra att få en juridisk bedömning innan man går vidare.