Så firas internationella funktionshindersdagen

Internationella funktionshindersdagen firas den 3 december med debatter runt om i Norden och internationellt. I Sverige står den framtida strategin för funktionshinderpolitiken i fokus på en stor konferens anordnad av Handikappförbunden.

På Handikappförbundens konferens i Sundbyberg är temat: Hur kan den kommande strategin bli ett starkare politiskt verktyg?

Under dagen diskuteras bland annat hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder i Norden och Europa, bland annat när det gäller jobbpolitik och delaktighet.

Liknande debatter pågår samtidigt i våra grannländer. Nordens Välfärdscenter har kartlagt hur funktionshindersdagen uppmärksammas runt om i Norden.

Några exempel ur sammanställningen:

I Finland anordnas bland annat en temavecka om funktionsnedsättning, där ett av inslagen har titeln ”Se mig, hör mig, möt mig!”.

Handikapprådet på Färöarna anordnar ett seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och om universell utformning. I år handlar det bland annat om tillgänglig turism.

Norge satsar på en tredagarskonferens om universell utformning.

Ålands Handikappförbund delar ut ett bemötandepris.

Danmark debattar frågan om frivilliga insatser kontra kommunernas ansvar inom funktionshindersfrågor.

 

LÄS MER. På webbplatsen för Nordens välfärdscenter hittar du hela listan över arrangemang.

Handikappförbundens information om arrangemag på internationella funktionshindersdagen.