Så här ska Handikappförbunden gå från ord till handling

Påverka istället för utreda. Nu ska Handikappförbunden bli bättre på att skapa opinion och kommunicera.
– Vi ska bli en mer slimmad organisation för påverkan och kunskap, säger Örjan Brinkman, generalsekreterare.

Det finns ”mycket kunskap inom väggarna” på Handikappförbunden anser Örjan Brinkman.
Men organisationen har varit tvungen att förnya sig på senare tid.

– Med den nya organisation vi nu har kommer vi att kunna ta tillvara organisationens styrkor och kommunicera dem bättre till omvärlden, säger Örjan Brinkman.

Tjänsterna som utredare dras in, enligt Handikappförbundens veckobrev. De tre enhetscheferna Stefan Eklund-Åkerberg, Annika Nyström-Karlsson och Tommy Fröberg, vikarie för Karin Sandström, ska i huvudsak vara politiskt sakkunniga och kontaktperson inom respektive kunskapsområde. De ska också driva på samt leda utvecklingsarbetet och framtida projekt.

Handikappförbunden satsar nu även på att att stärka ekonomin genom att öka intäkterna och att ha en mer effektiv planering av projektansökningar.

– Handikappförbundens uppdrag är att föra en halv miljon medlemmars talan, då ska vi också vara en röst i samhällsdebatten, säger Örjan Brinkman. Ibland är det nödvändigt att påminna sig vad som är kärnan i själva vår verksamhet. Receptet är proaktivt arbete, en stor dos arbetsglädje, en nypa framtidstro och ett rågat mått gedigen kunskap.

Handikappförbundens webbsajt finns på www.hso.se