Så hittar du rätt stiftelse som ger bidrag till sommarens kollo och resor

Chansen att få bidrag från fonder och stiftelser till ett sommarkollo eller en resa är goda. Fondförvaltare vill ofta stötta barn med funktionsnedsättningar. Knepet är att hitta rätt fond att söka hos. Tack och lov finns det specialister som kan hjälpa till att hitta rätt.

Fond & Stiftelse Information AB är ett litet företag i Örnsköldsvik som gör en enda sak – håller koll på vilka fonder och stiftelser som bidrar till vad.

Deras tjänster är inte gratis men inte heller speciellt dyra. För cirka 300 kronor kan en familj beställa en förteckning över fonder som ger bidrag till just de behov och önskemål som familjen har.

 border=Föräldrarna slipper alltså leta information på egen hand för att hitta just de stiftelser där det verkligen finns en möjlighet att söka bidrag.
– Vi har goda erfarenheter av att familjer som har barn med sjukdom eller funktionsnedsättningar kan få bidrag från de stiftelser som vi tar fram förteckningar över, säger Gunilla Nilsson på Fond & Stiftelse Information.
– Det finns verkligen goda chanser att få bidrag. Många förvaltare ser det som ett gott ändamål att stödja sådana familjer. Många familjer hör av sig till oss efter något år och berätta att de har fått bidrag, men vi har även kunder som inte har fått bidrag men hör av sig för att få veta om det kommit några nya fonder att söka hos.

Det är svårt att i förväg avgöra hur stor chansen att få bidrag är. Många faktorer spelar in.
– Om man söker medel ur ett antal fonder lyckas man förhoppningsvis få bidrag från någon eller några av dem, men man måste också vara beredd på att man kan få avslag. Det kan löna sig att söka igen, ett avslag kan bero på att den aktuella fonden har fått extra många ansökningar just det året. Men det finns även fonder som ibland, efter ny ansökan, kan ge bidrag till samma familj flera år i rad eller med vissa mellanrum, säger Gunilla Nilsson.

Är det lätt att få gehör för bidrag till just sommarkollo, läger och resor?
– Ja, många stiftelser vill främja resor och rekreation för barn med svårigheter. Det är även vanligt att man ger bidrag till ”vård och fostran” och dit räknas ofta kollo och resor. Det går också att söka bidrag till inköp av inköp av till exempel specialcykel eller andra hjälpmedel och utrustning. Bidrag för att prova en ny typ av behandling förekommer också. Ibland har fonderna inte heller öronmärkt pengarna utan ger ett allmänt bidrag där familjen själv kan välja hur pengarna ska användas, säger Gunilla Nilsson.

 class= Det finns självklart andra sätt att hitta information om stiftelser och fonder än att att vända sig till företaget i Örnsköldsvik. Det finns tjocka böcker med hundratals stiftelser beskrivna – för den som har tid och ork att själv läsa igenom. Många organisationer har samlat information om fonder som är relevanta för de egna medlemmarna. Man kan också vända sig till länsstyrelsen (som har tillsyn) eller landstinget eller kommunen. Kanske finns även fondsammanställningar på det lokala biblioteket.

Fördelen med Fond & Stiftelse Informations tjänst är att företaget har en databas som matchar familjens situation och behov med tusentals fonders regler. Databasen uppdateras fortlöpande, även om företaget inte lämnar någon garanti om att den täcker allt.

– Det är svårt att säga exakt hur många fonder vi har information om. Många mindre fonder har på senare tid slagits samman till större samfonder. Så har många landsting och kommuner gjort för att att det ska räcka med en ansökan till det som tidigare var flera mindre fonder.

Nya fonder tillkommer också. Det kan vara resultatet av en donation till ett visst ändamål, nya insamlingar eller organisationer som startar fonder för att främja personer med en viss sjukdom eller funktionsnedsättning.

Varifrån hämtar ni er information?
– När vi startade verksamheten för ett tiotal år sedan tog vi kontakt med kommuner, landsting, länsstyrelser, församlingar, advokatbyråer, fondförvaltare och andra källor för att samla in information. Därefter har vi kontinuerligt uppdaterat databasen, dels genom att förvaltana själva hör av sig, dels genom att vi kontaktar de fonder och stiftelser som inte har uppdaters sin information på länge, säger Gunilla Nilsson.

Det finns tusentals fonder som ger pengar till barn som är sjuka eller har funktionshinder, men det finns en mängd begränsningar att ha koll på. Vissa fonder är geografiskt begränsade, andra vänder sig till personer i en viss ålder eller med en specifik sjukdom. Fond & Stiftelse Informations viktigaste uppgift är att vaska fram just de fonder som är relevanta för en viss familj.

Enligt företaget kostar deras tjänst aldrig mer än 320 kronor inklusive porto, men om man inte hittar så många fonder som är ”sökbara” kan kostnaden bli lägre. En förfrågan från en familj är heller aldrig bindande – först när fondsökningen är klar behöver familjen ta ställning till om man vill köpa loss informationen. Det är inte heller omöjligt att man kan få bidrag även till själva fondförteckningen!

– Det händer ibland att andra står för kostnaden, säger Gunilla Nilsson och nämner som exempel socialtjänsten, diakonin i hemförsamlingen eller en kurator inom vården eller omsorgen.
– Det är inte alltid de ställer upp, det är inget man generellt har rät till utan det varierar mycket, säger hon.

Vad kan man då förvänta sig om man beställer en fondförteckning av företaget? Mellan 20 och 50 fonder är ett vanligt resultat, men resultatet beror även på hur utförlig man själv har varit i beskrivningen av den egna situationen.
– Ibland kan man få fram fler fonder om man lämnar mer utförlig information, men det är inte alla som ill lämna ut alltför detaljerade uppgifter och vända ut och in på sin tillvaro, säger Gunilla Nilsson.

När ska man söka?
– Många fonder har vårvintern och våren som ansökningstid medan andra har sensommaren och hösten, men det är inte alltid som man någon speciell ansökningstid utan ibland tar förvaltarna emot och behandlar ansökningar kontinuerligt. Även om ansökningstiden går ut under våren går det fortfarande bra att söka under mars och april, säger Gunilla Nilsson.