Så hjälper du skolelever med allergi

Problem med allergi blir allt vanligare i skolan. Nu försöker Astma- och Allergiförbundet öka kunskapen med en ny webbplats fylld med tips.
– Som enskild förälder känner man sig ofta ganska maktlös. Det är ofta lättare om man kan intressera ett föräldraråd eller förening för frågan, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Astma och allergi ökar. Förbundet får dagligen signaler om att många barn far illa på grund av dålig inomhusmiljö i skolan.
– Vi hoppas att vår nya webbplats allergiiskolan.se ska leda till att de här barnen får känna sig som alla andra och inte känna sig utanför och särbehandlade, säger Maritha Sedvallson.

Föräldrakraft bad henne svara på några av de frågor som är vanligast från föräldrar och elever.

Vad gör man när barnet gång på gång får fel mat trots att man har pratat med skolkökspersonalen om barnets matallergier?
– Boka ett möte med rektor som är ytterst ansvarig för att maten är säker för eleverna. Behöver man hjälp i diskussionen kan skolsköterskan hjälpa till. Om problemet inte kan lösas av rektor kan man ta hjälp av klagomålshanteringen i kommunen, säger Maritha Sedvallson.

Hur kan skolan anpassa omgivningen för elever som har pälsdjursallergi?
– I första hand brukar vi svara att man ska informera föräldrar och klasskamrater hur de kan minska pälsdjursallergen i klassrummet. Det gör man genom att ha rena (nytvättade) kläder på sig, och inte klappa/gosa med sitt djur innan man går till skolan på morgonen.  I riktigt svåra fall har skolan infört skolkläder för att barnet ska kunna gå till skolan. Det hör till undantagsfallen.

Vad kan man kräva när det gäller fukt och mögelskador i skolan?
– Det finns regler i Miljöbalken om att fukt och mögel bör bedömas som en olägenhet om det påverkar hälsan. Bedömningen görs av miljökontoret i kommunen. Alternativt kan arbetsmiljölagen användas, som omfattar elever från årskurs 1.

Vilka problem är det då som är svårast att lösa när det gäller allergi i skolan? Inte oväntat handlar det ofta om pengar.

– Upprustning av byggnader i form av att åtgärda fukt- och mögelskador och förbättringar av ventilationssystem kan kosta mycket pengar. När det gäller den fysiska skolmiljön finns en digital checklista, som hjälper skolan att upptäcka och åtgärda allergirisker, säger Maritha Sedvallson.

– Det som också är svårt är att få andra människor att visa hänsyn. Ett exempel är att inte använda dofter och parfymer i skolan och att komma ihåg att ha nytvättade kläder varje dag om man har djur hemma. Just nu satsar Astma- och Allergiförbundet på ett Barnallergiår. Vi vill öka förståelsen och kunskapen om allergiska sjukdomarna hos de som arbetar med barn.

Vad kan föräldrar göra om skolan inte lyssnar på deras synpunkter?
– Som enskild förälder känner man sig ofta ganska maktlös. Det är ofta lättare om man kan intressera föräldrarådet/föreningen för frågan. Som förälder kan man också vända sig till miljökontoret i kommunen om rektor inte lyssnar. Information om lagstöd och rättigheter i skolan finns samlat på www.allergiiskolan.se, säger Maritha Sedvallson.