Nyheter

Så jobbar skoldatateket gentemot skolorna i kommunen


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
Ur Tema "Om att läsa och skriva" i Föräldrakraft nr 4, 2008.

 

Talpenna, elektriskt tangentbord och och interaktiva whiteboards hjälper eleverna.

På den skola som har elever med läs- och skrivsvårigheter finns en scanner med vars hjälp man till exempel kan göra en ljudfil av en läromedelssida och spara den till eleven.

Talpenna, elektriskt tangentbord och och interaktiva whiteboards hjälper eleverna.

På den skola som har elever med läs- och skrivsvårigheter finns en scanner med vars hjälp man till exempel kan göra en ljudfil av en läromedelssida och spara den till eleven.

Varje bärbar dator är försedd med stavningsprogram på svenska, Stava Rex. Orden sätts in i olika meningar så att eleven kan kontrollera att det blir rätt sammanhang. 

Ett program som heter Spell­Right omvandlar fonetisk text till engelska. Om man skriver ”aj äm fajn”, så blir det ”I am fine”.

Johnny Finnström håller upp ett mindre elektroniskt tangentbord med en display som visar texten man skriver. AlfaSmart heter det och det är lätt att föra över texten till en dator.

Tangent­bordet är ett bra verktyg för den som har motoriska svårigheter.

Skoldatateket har också ett nära samarbete med skolbiblioteket som förser eleverna med inläst material. Att stimulera elevernas läsintresse är viktigt.

– Vi har en svensk talpenna som läser och förklarar, säger Gun Magnusson Forsberg. Tanken är god men den är knepig att använda, det är mer fokus på teknik än på nytta. Sådant upptäcker vi också ibland.

Hon berättar om ett program som är bra att använda vid redovisning i något ämne. Photo Story heter det och är ett program som kombinerar bild och text. Eleverna kan också använda sig av digital videokamera och tal. Där är Windows­­programmet Movie Maker till stor hjälp.

Interaktiva whiteboards, där det som skrivs sparas, är bra för den som har svårt att anteckna. Det underlättar myc­ket att få texten till sin dator eller som papperskopia.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för STIL
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG