Så kan alla elever få gratis läxhjälp

Läxhjälp för alla elever bör införas, anser Socialdemokraterna i ett motförslag till regeringens planer på rut-avdrag för läxhjälp.

S anser att läxhjälpsavdraget leder till ökade orättvisor och inte når de elever som behöver läxhjälp allra mest.
Man anser inte heller att det är en bra jobbsatsning. Nya jobb kan istället skapas i skolan med fler lärare, anser S.

Enligt Socialdemokraterna ska gratis läxhjälp erbjudas alla. Läxhjälp kan ges på fritids. Vidare vill man uppmuntra fler ideella föreningar att hjälpa till med läxhjälp, vilket redan sker på många skolor idag.

Förslaget presenteras i en artikel av riksdagsledamöterna Anders Karlsson, Landskrona, och Peter Persson, Jönköping.

Läxhjälp för alla. Här finns Socialdemokraternas motförslag till rut-avdrag.