Så kan arbetsmarknaden inkludera alla

Generaldirektörerna Inger Ek och Mikael Sjöberg skriver i en gemensam debattartikel att offentliga upphandlingar bör ställa krav som skapar arbetstillfällen.

”En arbetsmarknad som inte är inkluderande innebär stora kostnader för både samhälle och näringsliv. Svenska och internationella erfarenheter visar att sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar kan bidra till att skapa arbetstillfällen och förbättra kompetensförsörjningen”, skriver cheferna för Upphandlingsmyndigheten respektive Arbetsförmedlingen.

”Sverige är ett av alla länder som har förbundit sig till att leva upp till de 17 målen i Agenda 2030. Ett av målen är att länderna senast år 2030 uppnår full sysselsättning. Det kräver en inkluderande arbetsmarknad där alla ges möjlighet att hitta sin rätta plats och höja kompetensen där behoven finns. För att nå dit behöver nya vägar prövas”, heter det i debattartikeln.

Läs debattartikeln på DN Debatt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *