Nyheter

Så kan barn och unga klara långvarig smärta bättre


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

En ny terapi baserad på kognitiv beteendeterapi gör det enklare för barn att klara av och leva med långvarig smärta.
– Det är anmärkningsvärt att smärta hos barn och ungdomar har varit så lite studerat, säger forskaren Rikard Wicksell vid Karolinska Institutet.

En ny terapi baserad på kognitiv beteendeterapi gör det enklare för barn att klara av och leva med långvarig smärta.
– Det är anmärkningsvärt att smärta hos barn och ungdomar har varit så lite studerat, säger forskaren Rikard Wicksell vid Karolinska Institutet.

Det är betydligt vanligare än många tror att barn och ungdomar tvingas leva med långvarig smärta.
Det har saknats välgjorda behandlingsstudier, trots att det rör sig om en ganska stor grupp.

Rikard Wicksell har nu undersökt vilken betydelse den behandlingsmetoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kan ha för barn och unga.

Det är första gången någonsin som metoden har studerats på barn och unga.
Metoden går ut på att patienten, tillsammans med behandlaren, sätter upp långsiktiga mål och definierar vad konsekvenserna blir om man låter smärtan styra och begränsa det dagliga livet.

– Vi ringar in vad det är patienten undviker och tar upp vilka för- och nackdelar det för med sig. Vi tränar dem i att utsätta sig för situationer de tidigare undvikit och som försämrat deras livskvalitet Det är viktigt att höja blicken och försöka se framåt, säger Rikard Wicksell, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och verksam psykolog vid Smärtbehandlingsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Rikard Wicksell har jämfört två grupper barn där den ena fick traditionell behandling med bland annat läkemedel och den andra fick ACT-terapi.

Ett halvår senare visade det sig att de som behandlats med ACT upplevde mindre smärta, vilket gjorde att de fungerade bättre i vardagen och de kände mindre oro för att delta i olika aktiviteter och inför framtiden.
Forskaren har också prövat ACT-modellen på vuxna med bland annat whiplashskador och funnit att de upplevde ökad livskvalitet och funktionsförmåga, även om inte själva smärtan minskade.

Här finns Rikard Wicksells avhandling
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-312-4/
 

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Primass
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Etac R82 Caribou tippbräda