Så kan barn och unga klara långvarig smärta bättre

Rikard Wicksell

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

En ny terapi baserad på kognitiv beteendeterapi gör det enklare för barn att klara av och leva med långvarig smärta.
– Det är anmärkningsvärt att smärta hos barn och ungdomar har varit så lite studerat, säger forskaren Rikard Wicksell vid Karolinska Institutet.

En ny terapi baserad på kognitiv beteendeterapi gör det enklare för barn att klara av och leva med långvarig smärta.
– Det är anmärkningsvärt att smärta hos barn och ungdomar har varit så lite studerat, säger forskaren Rikard Wicksell vid Karolinska Institutet.

Det är betydligt vanligare än många tror att barn och ungdomar tvingas leva med långvarig smärta.
Det har saknats välgjorda behandlingsstudier, trots att det rör sig om en ganska stor grupp.

Rikard Wicksell har nu undersökt vilken betydelse den behandlingsmetoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy, kan ha för barn och unga.

Det är första gången någonsin som metoden har studerats på barn och unga.
Metoden går ut på att patienten, tillsammans med behandlaren, sätter upp långsiktiga mål och definierar vad konsekvenserna blir om man låter smärtan styra och begränsa det dagliga livet.

– Vi ringar in vad det är patienten undviker och tar upp vilka för- och nackdelar det för med sig. Vi tränar dem i att utsätta sig för situationer de tidigare undvikit och som försämrat deras livskvalitet Det är viktigt att höja blicken och försöka se framåt, säger Rikard Wicksell, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och verksam psykolog vid Smärtbehandlingsenheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Rikard Wicksell har jämfört två grupper barn där den ena fick traditionell behandling med bland annat läkemedel och den andra fick ACT-terapi.

Ett halvår senare visade det sig att de som behandlats med ACT upplevde mindre smärta, vilket gjorde att de fungerade bättre i vardagen och de kände mindre oro för att delta i olika aktiviteter och inför framtiden.
Forskaren har också prövat ACT-modellen på vuxna med bland annat whiplashskador och funnit att de upplevde ökad livskvalitet och funktionsförmåga, även om inte själva smärtan minskade.

Här finns Rikard Wicksells avhandling
http://diss.kib.ki.se/2009/978-91-7409-312-4/
 

Publicerad:
2009-02-04

Av: Valter Bengtsson

Nyckelord:
vård & omsorg


ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark