Så kan kommunerna minska fattigdomen

Höjd habiliteringsersättning, maxhyra i LSS-bostäder och jobb. Det är krav som kommunerna kommer att få från personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Under måndagen släppte Riksförbundet FUB 2021 års upplaga av rapporten ”Fångad i fattigdom”.

Rapporten ställer krav på regeringen att agera för att vända utvecklingen, och stoppa den växande fattigdomen bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Men den är också ett verktyg för FUB:s alla medlemmar att agera lokalt i den egna kommunen. I en bilaga tipsar FUB om hur man som enskild kan påverka och ställa krav på hemkommunen.

Här sammanfattar vi tipsen:

Högre habiliteringsersättning

Kontrollera om kommunen ansöker om extra statsbidrag för habiliteringsersättning. Om inte, fråga kommunen varför man inte gör det. Kolla också upp att habiliteringsersättningen betalas ut även om den dagliga verksamheten är stängd på grund av pandemin.

Habiliteringsersättning är en frivillig kommunal ersättning till personer på daglig verksamhet. Regeringen delar ut 350 miljoner kronor extra per år för att ersättningen ska bli vanligare och högre. Detta statsbidrag kan göra stor skillnad, och kan ge en enskild person cirka 10 000 kronor mer i ”lön” på ett år. Tyvärr har många kommuner missat, eller inte velat, ansöka om statsbidraget.

Sänkt boendekostnad

Personer som bor i LSS-bostäder har ofta mycket låg inkomst, samtidigt som boendet kan vara väldigt dyrt. Därför kan det vara omöjligt att få privatekonomin att gå ihop.

FUB tipsar sina medlemmar om att de ska kräva att kommunen har ett kommunalt bostadstillägg (bostadsbidrag) för att minska bostadskostnaden. Vidare tipsar FUB om att man ska påverka lokalpolitikerna att införa maxtax för hyror i LSS-bostäder.

Fler jobb

Den egna kommunen kan också underlätta för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få en rättvis chans till arbete. Kommunen kan exempelvis fixa praktikplatser, och ge andra stöd som förbereder för arbetslivet.

Allra viktigast är kanske att kommunen själv ser till att anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning – det har stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden, och stor betydelse för invånarnas livssituation.

Stoppa fattigdomen

FUB tipsar också sina medlemmar om att Sveriges kommuner ska hjälpa till att uppfylla FN:s globala mål före år 2030, som kallas Agenda 2030.

Det allra första målet i Agenda 2030 handlar om att Sverige ska se till att ingen ska behöva vara fattig, och att man inte ska ha merkostnader för funktionsnedsättningar.

Uppmaningen från FUB är att medlemmarna ska fråga sina kommunpolitiker om vad de gör för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska drabbas av fattigdom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver