Så kan kommunerna tvingas hjälpa elever som felplacerats

Förslaget om rätt till utbildning för ungdomar som blivit felplacerade i särskolan ligger på utbildningsdepartementet. Det är inte bortglömt, men som mycket annat i samhället väntar förslaget i skrivande stund, i slutet av september, på vad den nya regeringen vill göra med det.

Som en del av den större utredningen ”Unga som varken arbetar eller studerar” (SOU 2013:74) har Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler utrett frågan om felaktiga särskoleplaceringar.

Hon har föreslagit att den ansvariga kommunen i sådana fall skall ansvara för att som har placerats fel ska ges gymnasial vuxenutbildning för att ta igen det som man förlorat:

”Hemkommunen skall efter begäran av en före detta elev skyndsamt pröva om han eller hon vid tidpunkten för begäran hör till gymnasiesärskolans målgrupp. En begäran ska lämnas in till hemkommunen inom fem år från att den före detta eleven avslutat sin utbildning i gymnasiesärskolan. Hemkommunens beslut i frågan ska kunna överklagas till skolväsendet överklagandenämnd.”

Förslaget finns på utbildningsdepartementet, och departementssekreteraren Marie Törn kan berätta att frågan har beretts internt på departementet. Men sådana diskussioner finns inte i något protokoll, och något regeringsförslag har det inte blivit av förslaget från Begler.

Bortglömt är det dock inte:

– Det finns på listan över de frågor som skall hanteras, försäkrar Marie Törn.

Men som bekant har det nyligen varit val, och mycket har stannat upp i väntan på ett nytt politiskt styre. Hur Ann-Marie Beglers utredningsförslag kommer att behandlas hänger nu på den minister som tar över skolfrågorna och hans eller hennes medarbetare. Marie Törn tillhör de opolitiska tjänstemännen som inte byts med regeringsskiftet, men det kommer också att komma in nya politiskt sakkunniga som kommer att vara med och avgöra vad som skall hända med förslaget om upprättelse för felplacerade i särskolan.

I utredningen beräknas att drygt 200 unga människor i åldrarna 20-24 år kan vara felaktigt placerade i särskola och ha rätt till omprövning. Dock påpekas att antalet felaktigt placerade kan antas minska, eftersom kraven på omprövning för dem som går i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan har skärpts i den nya skollagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *