Så kan samspelet utvecklas när det verbala språket inte räcker till

”Ett gott samspel” är en ny guide för att utveckla samspelet mellan personer med intellektuell funktionsnedsättning och anhöriga och personal runt omkring dem. På Leva & Fungera kommer Eldorado att sprida kunskap om hur det fungerar.

Samspel med andra är grundläggande för alla människor. Men personer med grav intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att uttrycka förmågor, vilja och personlighet.

Eldorado i Göteborg är en mötesplats för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och deras närstående och personal.

Där har man utvecklat guiden ”Ett gott samspel” med målet att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett bra samspel.

Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning lever ”här och nu” och har oftast inget verbalt språk.

Omgivningen behöver därför vara lyhörd och uppmärksam på personens kommunikativa signaler, som kan vara mycket subtila – kanske en blick, att andningen förändras eller ett leende.

– Att utgå från personens intresse och fokus för stunden, skapar förutsättningar för samspel. Genom att vi som omgivning imiterar och besvarar de initiativ som personen tar, ges förutsättningar för personen att förstå att hen kan påverka sin omgivning och göra avsiktliga val, säger Carina Rådenmark, pedagog på Eldorado.

Eldorado har tagit fram en guide med konkreta förslag på hur man skapar ömsesidighet och delad uppmärksamhet. Det finns också en broschyr och utbildningsfilm som kommer att spridas på Leva & Fungera på Svenska Mässan 4-6 april.

– Vi hoppas att kunna sprida guiden och filmen så att fler som arbetar eller är anhöriga till personer med omfattande funktionsnedsättningar kan få nytta av kunskapen som utvecklades i ”Ett gott samspel”. Vi kommer också att finnas med som utställare under mässan, säger Carina Rådenmark.

Mer information finns på Eldorados webbplats på www.goteborg.se/eldorado