Så kan skolan bli bra för elever med NPF

– Det som är bra för elever med NPF är nästan alltid bra för andra elever, säger Thomas Ahlstrand.
Lena Pettersson, specialpedagog i Alingsås, och Thomas Ahlstrand från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), har lång erfarenhet av att ge handledning runt elever med NPF i skolan.

De föreläser tillsammans om hur man organiserar i skolan för elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och medverkar bland annat på NPF-forum 15-16 maj 2014 på Kistamässan.

– Det gäller att vara lösningsfokuserad. Det är mycket prat om problem och det som inte funkar för dessa elever, när man egentligen borde fokusera på det som funkar och jobba vidare på en positiv utveckling, säger Thomas Ahlstrand.

Lena Pettersson har varit med om att skriva ”Oscarrapporterna” från SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Hon menar att man måste jobba utifrån elevens behov och att alla behov är unika. Det finns inte en modell som passar alla.

– Det viktiga är att skolan kan ändra arbetssätt istället för att försöka ändra eleven, säger Thomas Ahlstrand.

Att gå utanför mallen kan kosta lite extra och kan bli en resursfråga, men mest handlar det om förståelse. I det långa loppet är det ofta dyrare att låta bli att göra något än att göra det rätt från början.

Det gäller också att jobba med hela situationen runt en elev och även låta både föräldrar och elev vara involverade och bidra. Ofta sker en växelverkan mellan hem och skola där man lär av varandras erfarenheter.

– Om inte pedagogerna får en bra relation med föräldrarna eller vårdnadshavarna så kommer vi ofta inte längre i ärendet, säger Thomas Ahlstrand.

För elever i behov av stöd finns, förutom hemmet och skolan, även många andra insatser. Familjer får ofta möta många olika aktörer som inte alltid är insatta i alla de krav som ställs från olika håll samtidigt.

– Det är viktigt med samarbete i nätverk. Många elever har många olika stödinsatser från olika håll och det gäller att alla hjälps åt och utbyter erfarenheter. Det är viktigt att bidra och inte bara berätta vad andra ska göra, säger Thomas Ahlstrand.