Så kan svenskaundervisningen förbättras i särskolan

Svenskaundervisningen i grundsärskolan duger inte, anser Skolinspektionen.
I en rapport som släpps idag varnar inspektionen för att undervisningen riskerar att  bli för mycket inriktad på omsorg och för lite på utmaningar.
Rapporten lägger fram sex förslag på hur undervisningen kan ge eleverna bättre möjligheter att utveckla förmågan att läsa, skriva och samtala.

Enligt rapporten får eleverna inte tillräckliga förutsättningar att utveckla sina språkliga förmågor på det sätt som kursplanen anger.

– Det finns inga resultat på skolövergripande nivå som visar hur det går för eleverna. Därför behöver skolorna förbättra sitt arbete med att följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling, heter det i rapporten.

Vidare sägs att det finns en risk att undervisningen blir omsorgsinriktad och saknar utmaningar som utvecklar kunskapen.

Rapporten påpekar att möjlighet att utveckla och därmed kvalificera sina förmågor, till exempel läsa, skriva och samtala, är en demokratisk rättighet för alla elever i skolan

– Särskolans elever måste ha möjlighet att både känna trygghet och få kunskapsutvecklande stimulans för att en god social och kunskapsmässig utveckling ska kunna ske. Därför är det viktigt att undervisningen utgår ifrån höga förväntningar på eleverna med rimliga krav och utmaningar, heter det i rapporten.

Skolinspektionen har sex rekommendationer för att förbättra situationen:
* Lärarna ska ha bättre kompetens i svenska och gedigen kunskap om funktionsnedsättningar.
* Skolorna ska ha system för att fortlöpande ha koll på elevernas förutsättningar och möjligheter för att anpassa undervisningen.
* Undervisningen ska utgå från höga förväntningar på eleverna med rimliga krav och utmaningar.
* Svenskaundervisningen ska anpassas så att alla elever får gott om möjligheter att använda sina språkliga förmågor.
* Lärarna ska ha bättre uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.
* Övergripande analyser av kunskapsresultat ska tas fram av rektor och skolhuvudmän.

De 28 granskade skolorna finns spridda över landet och har sammanlagt 700 elever, vilket är åtta procent av det totala antalet elever i grundsärskolan i Sverige.

Mer information om granskningen och rekommendationerna finns på Skolinspektionens webbsajt.