Så klarade Kalix att ge stöd och omsorg under it-attacken

  • En tidig morgon insåg man på stöd och omsorg i Kalix att alla digitala verktyg för planering och dokumentation slutat fungera.
  • Helt plötsligt var man tvungna att arbeta helt analogt.
  • Tack vare stabil och kunnig personal klarade man situationen utan avvikelser.

Massiv attack från utpressare

Det var klockan 3 på natten till den 16 december 2021 som man i Kalix upptäckte att vissa system inte fungerade. Snart konstaterades att Kalix kommun var utsatt för en massiv it-attack av utpressare.

– Samma morgon förstod vi att vi måste klara oss utan våra digitala verktyg för information, planering, och dokumentation, berättar Karin Bergdahl, chef för stöd och omsorg på Kalix kommun.

Under de följande dagarna och veckorna följde hela Sverige den lilla norrlandskommunens (cirka 15 800 invånare) kamp mot hacker-utpressarna.

SE ÄVEN:
Karin Bergdahl medverkar på webbinarium om krisberedskap 27 april 2022

Fångade upp all kunskap

För Karin Bergdahl och hennes medarbetare gällde det att snabbt försöka säkerställa att alla brukare fick det stöd och den omvårdnad som behövdes.

– Vi var tvungna att jobba analogt, helt enkelt. Tack vare att vi har en stabil personalstyrka, med god personkännedom, kunde vi fånga upp den kunskap som krävdes för att klara hemtjänst och annan omsorg. Vi hade också viss planering och dokumentation utskriven. Så vi sammanställde snabbt all den information som fanns.

Ingen avvikelse

Nu, fyra månader senare, kan socialförvaltningen i Kalix glädja sig över att inte en enda avvikelse inom stöd och omsorg orsakades av it-attacken.

– Det värsta hade varit om vi hade missat en brukare, eller hade tappat bort en medicinering. Någon som behöver hjälp att komma upp på morgonen kunde ha blivit liggande alldeles för länge. Men allt sådant lyckades vi undvika, trots att det fanns många risker.

Viktigt med stabil och kunnig personal

Var det turen som avgjorde att ingen kom till skada?
– Det viktigaste, och en framgångsfaktor, var att vi har en stabil och kunnig personal med en god sammanhållning. Vi accepterade läget som det var, och gjorde allt för att lösa situationen.

Flera andra faktorer bidrog till att Kalix hade en ganska god krisberedskap.

– Under pandemin har många fått jobba hårt för att allt ska fungera. Vi har lärt oss att följa upp och förbättra. Tack vare pandemin hade vi blivit mer tränade på att hitta lösningar. Vi förstod hur viktigt det är med informationsflödet. Kommunen såg snabbt till att få en ny webbsida om det aktuella läget, och två telefonnummer till stöd för allmänheten. Men så gott som ingen ringde. Allt gick över förväntan.

Funktionshinderomsorgen bedömer Karin Bergdahl vara mindre utsatt än hemtjänsten. Inom LSS-boenden (Kalix har sju grupp- och servicebostäder), dagliga verksamheter och personlig assistans är grupperna mindre. Där är det också lägre omsättning på brukare och personal.

– Detta gör det mindre sårbart, säger Karin.

Måste prata om riskerna för att vara förberedd

Vilka är lärdomarna av hur ni klarade verksamheten under it-attacken?
– Det viktigaste med en krisplan är att säkerställa att den är aktuell, och att fastställd proaktiv plan följs, säger Karin.

– Det gäller också att bevara tankarna kring hur viktigt det är med krisplaner, även om man hoppas på en framtid utan kriser. Man måste kontinuerligt prata om riskerna för att vara förberedd.

Vill bredda planeringen för att klara fler kriser

Till följd av kriget i Ukraina har socialförvaltningen i Kalix tänkt till ytterligare inför framtida hot.

– Vi har arbetet med krisplaner ett flertal år, och har en övergripande krisberedskapsplan och separata kontinuitetsplaner för boenden, daglig verksamhet, korttidstillsyn och andra verksamheter. Men vi kan behöva bredda krisplaneringen ytterligare, för att kunna klara fler kriser.

Evakueringar kan bli en stor utmaning

Vilka risker ser du?
– Att behöva evakuera ett större särskilt boende kan bli en stor utmaning. Det handlar om många personer som ska förflyttas från den enskilda personens hem, och att göra en förflyttning av många är svårt rent praktiskt. Att det berör många med funktionsnedsättning, sjuka och äldre personer, många som är har svårt att förstå vad som händer, gör inte saken lättare.

– Det kan vara en brand eller ett långvarigt strömavbrott som skapar en sådan situation. Det är inte så enkelt att lösa, men vi försöker identifiera alla risker och planera för att kunna jobba och lösa det på ett klokt sätt.