Så klarar man ett liv fullt av utmaningar

Föräldrarna Agneta Lundqvist och Marie Nilsson har skrivit en bok, Ett liv fullt av utmaningar, om sina egna erfarenheter av barn med svårigheter inom adhd, Asperger och psykisk ohälsa.
– Vi vill ge andra föräldrar och anhöriga lite hjälp till självhjälp och ork att må bra i vardagen, säger författarna.

Både Agneta och Marie vet vilka eldprov man kan utsättas för som förälder eller närstående.

– Det är svårt att få någon att lyssna när livet går upp och ner och allting är kaos. Många gånger och långa tider är livet i konstant kaos och det kan vara svårt för omgivningen att förstå. Stundtals vet vi inte vad som är bak och fram rätt eller fel. Hur ska då omgivningen förstå detta? skriver de i förordet till boken som släpps under november.

– Genom årens lopp har vi känt ett stort behov av att få andra att lyssna på oss när livet har känts svårt. Våra problem har inte alla gånger uppmärksammats och vi har känt oss ensamma och utlämnade. Då har vi funnit styrkan i varandra och valt att gå vår egen väg och försökt att
finna styrkan inom oss och fokusera på våra barn och vår familj. Idag står vi starka och rustade för att dela med oss till dig av våra erfarenheter, säger Agneta Lundqvist och Marie Nilsson.

Vad är viktigast att tänka på om man hamnar i en situation som ni själva hamnade i?
– Att man som förälder försöker att ta reda på så mycket som möjligt om sitt barns svårigheter och vad det innebär egentligen. Försök att hitta stöd hos nära och kära. Vilka möjligheter finns det till stöd från samhället? Försök att acceptera att ditt liv inte blev som du hade tänkt dig, säger Agneta Lundqvist.

Tycker du att utvecklingen går mot det sämre eller bättre för familjer som har barn med den här typen av svårigheter?
– Tyvärr så ser vi att den hjälp som föräldrarna erbjuds för sina barns svårigheter många gånger främst är medicin. Det borde vara så att föräldrarna i större utsträckning fick stöd och hjälp i hemmet för att strukturera upp vardagen på bästa sätt. Föräldrarna behöver hjälp med att förstå sitt barns svårigheter men även hitta barnets styrkor. Detta tillsammans med medicinering där det behövs.
– Vi märker också att informationen till föräldrarna om vilka rättigheter de har, till exempel möjligheten att söka vårdbidrag, inte kommer per automatik, utan föräldrarna får kämpa mycket för att få den hjälp som de har rätt till. Detta tar alldeles för mycket energi och föräldrarna behöver sin energi till annat. Rent samhällsekonomiskt så skulle det vara ett steg i rätt riktning att se över hur och på vilket sätt vi använder varandras resurser och vilka roller vi har.

Hur kommer ni att arbeta med detta efter boklanseringen?
– Vi kommer att under våren 2011 att spela sex föreställningar utifrån denna bok för skola, socialtjänst, föräldrar/ närstående. Vi har satt ihop en föreställning där vi blandar vår föreläsning med rollspel för att på ett konkret sätt belysa vikten av samverkan och visa på detta med bra attityder och förhållningsätt i mötet med varandra. På detta sätt får åhörare konkreta verktyg med sig hem, berättar författarna.