Nyheter

Så många pojkar och flickor får ersättning

barn med ersattning2012 700

 

22 000 flickor och 40 000 pojkar fick förra året ersättning från Försäkringskassan på grund av funktionsnedsättning. Det framgår av rapporten ”Socialförsäkringen i siffror 2012”.

De ersättningar som ingår i beräkningen är assistansersättning, bilstöd, tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar, vårdbidrag samt tillfällig föräldrapenning för vård av barn för barn 16 år och äldre.

Allt fler har fått ersättning, vilket bland annat beror på att åldersgränsen för vårdbidrag 2003 höjdes från 16 till 19 år.

En allt större andel av barnen som får ersättning är pojkar. Av alla barn som får dessa ersättningar är andelen pojkar 64 procent. Den främsta förklaringen är ökningen av antalet pojkar med vårdbidrag.

Sammantaget är det 2,2 procent av alla flickor som får ersättning på grund av funktionsnedsättning. För pojkar är andelen 3,5 procent.

Tabellen nedan visar hur många barn som får de olika ersättningarna. Ett barn kan ha flera olika ersättningar och finns då med flera gånger i tabellen. I värdet för samtliga ingår ett barn endast en gång.

tabell

 

Kartan nedan visar andelen barn med ersättning fördelat efter län år 2012. Det var knappt 3 procent av alla barn i åldern 0-19 år som fick ersättning under 2012. Skillnaderna mellan länen är inte så stora, förutom vad gäller Gotland där andelen barn är drygt fyra procent.

Karta

 

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark