Så nära jobb men ändå så långt ifrån

Myndigheternas brist på långsiktighet och samordning har gjort det svårt för Maria, Jenny och Anna att få och behålla ett jobb.

Maria har deltagit i ett projekt hos kommunen men skrivits ut. Likaså har hon blivit utskriven från Arbetsförmedlingen. Och trots en komplex situation fick hon inte hjälp hos socialtjänsten.

Via ett projekt hos Misa fick hon hjälp av Arbetsförmedlingen, men behövde mycket stöd i kontakterna med handläggare. Hon fick en anställning inom hemtjänsten.

Nu är hon åter helt utan jobb. Hon har aktivitetsersättning (förtidspension) på 50 procent och är arbetssökande halvtid.

Maria bor i en förort till Stockholm. Hon har både adhd- och bipolär diagnos.


 

Jenny sa upp sig från sitt jobb som sjuksköterska i samband med konflikter och sjukskrivningar för depression.

Hon kom med i ett samverkansprojekt hos Arbetsförmedlingen/Försäkrings­kassan och fick en plats för arbetsträning. Till hennes besvikelse upphörde detta.

Idag är hon utan jobb, förtvivlad och ska på nytt försöka få hjälp hos Arbets-förmedlingen och av en ny boendestödjare. Allt är tillbaka på ruta ett.

 

Situationen för Anna kan beskrivas som ”en cirkus utan like”. Det är svårt att förstå de beslut som fattas hos myndig­ heterna.

Efter att ha deltagit i ett par olika jobbprojekt fick Anna praktik som florist, men företaget la ned på grund av dålig lönsamhet. Praktiken fick hon fortsätta hos annan florist. När tiden för praktik var slut diskuterades vad som skulle göras.

Arbets­givaren hade dock inte råd att anställa henne eftersom Anna inte är utbildad och till­räckligt snabb. Floristen var engagerad i Anna och erbjöd sig att ha kvar henne som lärling med stöd, men det var inte möjligt enligt Arbetsförmedlingen. Praktik­måna­derna var slut. Punkt.

Anna kom tillbaka till Arbetsförmed­lingen, men där ansåg hon att handläggaren var så oförskämd mot henne att hon anmälde detta till chefen.

Anna blev sjukskriven, men Försäkringskassan har nekat henne sjukpenning. Hon är förtvivlad och har inga pengar. Hon lever ”på nåder” och lånade pengar.

Förutom adhd har Anna diagnoser som panikångest och depression.

 

MISSTAGEN – som satte krokben för ett jobb:

MARIA

1. Bristande kunskaper hos Arbetsförmedlingens och socialtjänstens handläggare ställde henne utan insatser under flera månader.

2. Psykiatrin samverkar inte med vare sig Arbetsförmedlingen eller med boende­stödet.

3. Socialtjänsten var passiv och valde att inte fatta beslut om vare sig Supported Employment, boendestöd eller hjälp till självständigt boende.


JENNY

1. Det saknas långsiktighet och samordning i stödet.

2. När en insats är avslutad byts handläggarna ut och nya ska läsa in sig.

3. Läkarna inom öppenvårdspsykiatrin byts ständigt. Det leder till slentrianutskrivning av mediciner, avbrutna behandlingar och svikna förtroenden.


ANNA

1. Regelsystem går före Annas behov. Projekt avbryts efter ett år oavsett hur långt personen har kommit på vägen till jobb.

2. Bemötandet har varit extremt dåligt från flera av de som handlagt ärendet.

3. Bristande kunskap hos handläggarna har lett till ekonomiskt kaos för Anna.
 

EXPERTERNAS RÅD – för att lyckas få ett jobb:

Maria behöver konkret, handfast hjälp kontinuerligt för att kunna behålla en anställning. Denna insats heter Stöd till personligt biträde och beviljas av Arbetsförmedlingen.

Maria behöver även en kompetent boendestödjare.

Det behövs en dialog med psykiatrin eftersom Maria pendlar mycket i hur
hon mår, hon kan snabbt behöva få stöd för att det inte ska bli dramatiskt.


Jenny behöver en person hon litar på och som kan lotsa henne rätt i alla kontakter med myndigheter.

Jenny behöver en långsiktig terapeutisk insats och koll på sin medicinering.

Boendestöd och stöd av Personligt biträde på arbetsplatsen som kan prata med var­andra, med psykiatrin och med Arbetsförmedling/Försäkringskassa, självklart tillsammans med Jenny. Inget får ske bakom ryggen.


Sätt Anna i centrum för insatserna hon är kompetent och hon vet vad hon vill.

Samverka mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och öppenvårdspsykiatri.

Använd skickliga företagare som satsar sin tid på praktikanter på ett proffsigare sätt.

Se till att utbilda handläggare i både be­mötande och fakta kring utbildningar och ekonomi.