Nyheter

Så ska alla få rätt att välja hjälpmedel


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Nu är förslagen för fritt val av hjälpmedel klara. Landsting och kommuner blir skyldiga enligt lag att ta hänsyn till enskilda brukares önskemål.
Det kan dessutom blir en storsatsning på konsumentprodukter som hjälpmedel.

Nu är förslagen för fritt val av hjälpmedel klara. Landsting och kommuner blir skyldiga enligt lag att ta hänsyn till enskilda brukares önskemål.
Det kan dessutom blir en storsatsning på konsumentprodukter som hjälpmedel.

Detta föreslås i den statliga utredning om ökad valfrihet som i veckan överlämnats till regeringen.

I utredningen ”Hjälpmedel – ökad delaktighet och valfrihet” beskrivs hur ansvaret ska fördelas mellan brukare, leverantörer och förskrivare.

Utredningen har också förslag om hur service och underhåll av hjälpmedel ska hanteras. Vidare föreslås åtgärder för att stimulera införandet av ökad valfrihet.

Hjälpmedelsinstitutet föreslås få i uppdrag att ta fram en handbok om fritt val av hjälpmedel.

En försöksverksamhet med personlig budget för hjälpmedel ska genomföras i några kommuner, enligt utredningen.

Bättre information om hjälpmedel blir en viktig faktor i valfrihetssatsningen. Utredningen menar att det behövs ”öppna jämförelser” även inom hjälpmedel för att enskilda ska kunna välja.

Hjälpmedelsinstitutet föreslås genomföra en informationskampanj om den enskildes inflytande vid vad av hjälpmedel. Även kommuner och landsting måste ta fram lättförståelig information.

Vanliga ”konsumentprodukter” från den vanliga handeln kan också bli aktuella som hjälpmedel i det nya valfrihetssystemet. Utredaren slår fast att det inte finns några lagliga hinder för att förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel. Däremot måste kvaliteten på dessa hjälpmedel säkerställas.

Hjälpmedelsinstitutet föreslås kartlägga vilka konsumentprodukter som redan idag används som hjälpmedel.
– Ett projekt bör sedan genomföras för att försöka öka användningen av konsumentprodukter inom hela hjälpmedelsområdet, skriver utredningen.

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå