Så ska dyslexiutredningar bli bättre

Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna att utreda på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.

– Stödmaterialet har länge efterfrågats av pedagoger runt om i landet, och vi är glada över att kunna uppfylla deras önskemål, säger Gunilla Salo, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Utredningen ska kartlägga både elevens läsförmåga och föreslå åtgärder för att eleven ska kunna kliva framåt i sin läs- och skrivutveckling. Åtgärderna kan handla både om eleven själv och om gruppen och organisationen runt omkring.

Här finns mer information om det nya stödmaterialet för utredning av läs- och skrivsvårigheter.