Förslag idag: Så ska kontroll av bidrag och ersättningar skärpas

Kontrollen av assistansersättning och andra bidrag och ersättningar ska skärpas, enligt förslag från en statlig utredning idag.

Skatteverket ska lämna ut uppgifter om enskilda

Bland annat föreslås att Skatteverket ska lämna ut uppgifter från arbetsgivardeklarationer till Försäkringskassan.

Försäkringskassan ska ”rutinmässigt och på ett effektivt sätt” få tillgång till individuppgifter i arbetsgivardeklarationerna som finns hos Skatteverket.

För assistansersättningen föreslås dessutom en ny, särskild uppgiftsskyldighet för ytterligare ökad kontroll.

Extra kontroll av tidrapporter

Utredaren Åsa Ståhl skriver att ”Försäkringskassan har begränsade, praktiska eller legala, möjligheter att kontrollera att assistans verkligen utförts i den utsträckning som uppges i tidrapporter och räkningar. Denna risk anser Försäkringskassan vara en dominerande orsak till felaktiga utbetalningar inom assistansersättningen. Detta gäller särskilt när assistansverksamheten bedrivs av en sluten krets där det allmännas insyn är begränsad. Assistansersättning är dessutom en förmån som är särskilt utsatt för organiserad brottslighet, där företag ofta utgör en central del av brottsupplägget.”

Utredaren anser att Försäkringskassan behöver kontrollera inlämnade tidsredovisningar regelbundet, och föreslår en särskild sekretessbrytande bestämmelse om skyldighet för Skatteverket att lämna ut uppgifterna för beräkning och kontroll av assistansersättning.

Bidrag och ersättningar som omfattas

Utredaren hoppas att förslagen ska ge Försäkringskassan bra verktyg för att stoppa felaktiga utbetalningar, utan alltför stort intrång i den enskildes integritet.

Följande ersättningar föreslås omfattas av den nya kontrollmöjligheten:

 • aktivitetsersättning
 • arbetsskadelivränta
 • arbetsskadesjukpenning
 • assistansersättning
 • föräldrapenning
 • graviditetspenning
 • närståendepenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjukersättning
 • sjukpenning
 • tillfällig föräldrapenning
 • aktivitetsstöd
 • utvecklingsersättning
 • etableringsersättning

Utredningen

Utredningen heter En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47). Den finns att ladda ned på regeringens webbplats.

”Stoppa välfärdsfusket”

Finansminister Elisabeth Svantesson kommenterar utredningen så här:

– Vi behöver fler verktyg och åtgärder för att knäcka gängens ekonomi och stoppa välfärdsfusket. Därför är jag glad att i dag ta emot delbetänkandet om en utvecklad arbetsgivardeklaration. Utredaren har gjort ett mycket gediget arbete och nu tar vi vidare förslagen och ska analysera innehållet. Jag ser även fram emot att ta emot utredningens slutbetänkande i augusti nästa år.

LÄS ÄVEN: Så mycket höjs ersättningar och bidrag 2024