Allt fler nekas färdtjänst – så ska rättigheterna återställas

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har reagerat starkt över att personer med synnedsättning nekas färdtjänst i vissa kommuner och regioner. Nu är han beredd att ändra färdtjänstlagen för att förtydliga rätten till färdtjänst.

LÄS ÄVEN: Ny motgång i kampen för färdtjänst

Behöver reglerna klargöras?

Trafikanalys får uppdraget att bedöma om reglerna för vem som har rätt till färdtjänst behöver klargöras.

I ett första steg ska Trafikanalys analysera omfattningen av problemet kring tillståndsgivningen och hur lagens ursprungliga syfte följs idag.

I ett andra steg kan Trafikanalys föreslå ändringar i färdtjänstlagen.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”avsikten med uppdraget är att lagen återigen ska tillämpas på den nivå som beskrivs i förarbetena till nuvarande färdtjänstlag”.

Utredningen ska vara färdig den 31 mars 2023.

Vad händer under tiden?

Niklas Mattsson, ordförande för Synskadades Riksförbund, berömmer regeringens initiativ:

– Det är positivt att regeringen äntligen vill titta på frågan. Vi har med oro sett att allt fler blinda och synskadade nekats rätt till färdtjänst och vi är övertygade om att det enda sättet att lösa problemet på sikt är att förtydliga lagen.

Han är dock oroad över att utredning och lagändring kommer att ta lång tid. Under tiden riskerar blinda och synskadade att hamna i kläm. Han uppmanar därför kommuner och regioner att vara generös med färdtjänst tills ny lagstiftning kan komma på plats.

– Det är viktigt att tänka på att den nuvarande lagen om färdtjänst och tillhörande rättspraxis endast utgör ett golv. Därför uppmanar vi kommuner och regioner att ge blinda och synskadade rätt till färdtjänst under tiden frågan utreds och beslut i riksdagen fattas, säger Niklas Mattsson.

Vem har rätt till färdtjänst?

Färdtjänstlagen – Lag 1997:736 om färdtjänst – reglerar tillstånd till färdtjänst för personer som på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Det är landets kommuner och regioner som har ansvaret för färdtjänsten.

LÄS ÄVEN: Konsten att överklaga och vinna i domstolen

Vad säger domstolarna om rätten till färdtjänst?

Det är bland annat Region Skånes försämrade regler för färdtjänst som har uppmärksammats. Nyligen fick Region Skåne rätt i förvaltningsrätten att neka färdtjänst för personer med synnedsättning.

Ett liknande fall i Region Stockholm har också uppmärksammats. 21-årige Vilmer Bäckman nekades färdtjänsttillstånd av Region Stockholm, trots att han är blind. Han överklagade avslaget till förvaltningsrätten, men fick inget gehör där.

I september 2021 nekades Vilmer prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att frågan inte prövas mer och det tidigare avslaget gäller.

Niklas Mattsson, Synskadades riksförbund
Niklas Mattsson, Synskadades riksförbund, menar att Högsta förvaltningsdomstolen ”ger grönt ljus till att neka blinda färdtjänst”.

Vilka konsekvenser får det för synskadade?

– Domen får orimliga konsekvenser och hotar att bli förödande för samtliga landets blinda och synskadade, sa förbundsordföranden Niklas Mattsson, Synskadades Riksförbund, i ett uttalande i september 2021.

Synskadades riksförbund menar att tusentals kan bli av med sin färdtjänst. Många kommer att få stora problem att ta sig till arbete, studier eller överhuvudtaget lämna sin bostad.

– En historisk tillbakagång för våra rättigheter, säger Niklas Mattsson som menar att HFD istället skulle ha tagit chansen att stoppa en utveckling som går tvärt emot Sveriges funktionshinderpolitiska mål och allmänt sunt förnuft.

LÄS MER: FN:s funktionsrättskonventions artikel 20 anger personlig rörlighet som en rättighet.

Hur får man färdtjänst?

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns färdtjänst, men kommunerna överlåter ofta ansvaret regionen, där bland annat syncentralerna har en nyckelroll.

Om man nekas färdtjänst så kan man överklaga avslaget till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten. Sista chansen att få rätt är normalt att begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen, men genom det aktuella beslutet har den möjligheten nu stängts.

Efter olika sparkampanjer i kommuner och regioner har möjligheterna till färdtjänst på många håll försämrats steg för steg. (Se vårt reportage om Emelie våren 2021, där hon berättar om hur hennes möjligheter att resa har försämrats: Jobbigast är att behöva kämpa för att vara fri som andra.)

LÄS MER: När färdtjänsten fungerar bra – Chauffören har passageraren i fokus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *