Så väljer du gymnasieprogram

Gymnasiesärskolans utbildningar gjordes nyligen om för att mer likna det vanliga gymnasiets. Det finns nio nationella program att välja bland. Men hur gör man för att välja rätt? Vi har talat med experter inom bland annat Skolverket och sammanställt tips och råd.

Var finner jag och mitt barn information om gymnasiesärskolans olika utbildningar?

Titta på Skolverkets sida där det finns en beskrivning av alla de nio nationella programmen och vad de innehåller. Skolverket har gjort korta filmer med beskrivning av de olika programmen. I filmerna får man se exempel på vad man gör på de olika programmen samt elever som berättar lite om sina studier.

Finns det något man ska tänka på medan man överväger de olika programmen?

Utgå från intressen och styrkor. Men tänk också på vad som kan vara intressant att arbeta med när utbildningen är klar. Tänk inte bara på de närmaste fyra åren av livet utan i ett längre perspektiv.

En viktig sak att tänka på också är att fråga om vilka kontakter skolan har med arbetslivet. Alla elever ska praktisera (APL) totalt 22 veckor under sin utbildning.

Praktiken ska ge kunskaper som ger ett bra avstamp in i arbetslivet. Det är lika viktigt som det andra inom utbildningen.

Var finns den utbildning som vi vill välja?

Kontakta Studie- och Yrkesvägledaren (SYL). Deras roll är att vägleda föräldrar och elever till den rätta skolan. De kan berätta om programmet finns i kommunen eller var närmaste skola ligger som har det program som eleven vill gå.

Om programmet inte finns i hemkommunen, vad är alternativen?

Många kommuner har samverkansavtal där flera kommuner hjälps åt att erbjuda alla nio programmen på gymnasiesärskolan.

Där det inte finns samverkansavtal på plats kan det ändå bli aktuellt att pendla till en skola i en annan kommun, för att kunna gå det önskade programmet. Ligger skolan långt bort kan det vara aktuellt att bo på internat. Då får man tänka till och se om det är ett bra alternativ.

Det ligger i kommunens eget intresse att eleven blir rätt placerad. Elevens intresse är en väldigt viktig utgångspunkt i diskussionen.

Om mitt barn ska bo på internat. Hur kan man vara säker på att det blir bra?

Ett bra sätt är att besöka den tilltänkta skolan. Att på plats se hur det fungerar och vad som erbjuds. Man kan fråga hur mycket personal det finns på kvällarna? Vilken mat man får äta? Hur man ringer hem? Och andra frågor.

Det är viktigt att både förälder och elev känner sig trygg och upplever förtroende för skolan.

En del skolor vill att eleven ska praktisera på skolan en vecka innan man söker till skolan. Då kan eleven känna på om det är rätt skola. Skolorna måste inte erbjuda detta men det förekommer

Kostar det något?

Utbildningen är avgiftsfri och i de fall där det är resor inblandade ska dessa vara kommunens ansvar. Man ska kunna ta sig fram och tillbaka till skolan utan att det kostar något.

Om man bor på internat ska boende och måltider täckas av ett inackoderingsbidrag som kommunen står för. Det finns en schablon för ersättningens storlek.

Det förekommer dock på vissa skolor att det finns en liten avgift för mat och boende utöver inackoderingsbidraget, så fråga för säkerhets skull.

Kan man få hjälp att ordna med alla ansökningar som ska göras?

Det är Studie- och Yrkesvägledaren som ska hjälpa till med det och guida rätt. De har till uppgift att hjälpa eleven hitta rätt program och underlätta kontakten med skolorna. Samt hjälpa till att ställa de rätta frågorna.

Var hittar jag mer information?

På skolverkets webbplats hittar du mer information om gymnasiesärskolan.
Där hittar du även länk till Skolverkets filmer om gymnasiesärskolan. Filmerna finns på Youtube där Skolverket har en egen kanal.

www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola