Så vill Åsa Regnér göra rätten till hjälpmedel mer jämlik

Nu tar regeringen ett första steg mot en ny hjälpmedelsförsörjning som blir mer enhetlig över landet.
På torsdagen gav regeringen flera uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet.

– Det handlar framförallt om att stödja landsting och kommuner så att de kan förskriva hjälpmedel som man vet fungerar bra. Vi tänker oss bland annat att Socialstyrelsen ska ta fram en vägledning för förskrivarna, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér.

Men regeringensdeklarationens löfte om en nationell samordning av hjälpmedel ingår inte i beslutet.
– Det är något vi får återkomma till senare, säger Åsa Regner.

Dagens splittrade organisation, där varje landsting och kommun var för sig utvärderar och beslutar om vilka hjälpmedel som ska förskrivas, förändras alltså inte av denna satsning.

Men Åsa Regnér tror ändå att uppdragen kommer att leda till ökad enhetlighet.

– En viktig del i uppdraget är att sträva efter enhetlighet, så att förskrivningen av hjälpmedel inte blir beroende av var man bor i landet. Det här uppdraget löser inte hela problemet, men vi tar ett steg mot att göra det. I uppdraget till Socialstyrelsen ingår att man ska ha en dialog med landstingen och med funktionshindersorganisationer och vi har också ett tydligt barnperspektiv.

Hur stor betydelse tror du att uppdragen kan få?
– Jag hoppas att uppdragen sammantaget förbättrar förskrivningen så att den blir mer träffsäker och av högre kvalitet. Det här är ett sätt att stimulera kvalitet.

Hur blir det med valfriheten, ökar eller minskar den för enskilda användare?
– Syftet är att stärka förskrivarna så att valet blir bättre för den person som är i behov av hjälpmedel, så på det sättet stärks valfriheten.

Hur går det med den förra regeringens satsning på ”Fritt val” för enskilda?
– Vi är inte motståndare till valfrihet men vi tror inte att ”checken” [den förra regeringens sätt att ge enskilda möjlighet att själv välja och köpa hjälpmedel] löser problemen.

– I uppdraget till Socialstyrelsen ingår att följa upp hur valfriheten inom landsting och kommuner utvecklas. Det beslut vi har fattat nu förändrar inte några av dagens regler.

Vilken ambition på hjälpmedelsområdet har du själv som minister?
– Den person som är i behov ska få det hjälpmedel som är så bra anpassat som möjligt. Det ska finnas en stor frihet att välja och förskrivningen ska vara av hög kvalitet, och det förstärker de här uppdragen.

Hur blir det med förskrivning av fritidshjälpmedel för barn som behöver vara aktiva?
– Jag tycker förstås att barn ska ha en jämlik fritid, men exakt hur man kan jobba med denna fråga får vi återkomma till, säger Åsa Regnér.

Torsdagens regeringsbeslut innebär även att Myndigheten för delaktighet ska utveckla satsningar på välfärdsteknologi (IT-baserade hjälpmedel) för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Vidare ska Socialstyrelsen analysera frågan om förskrivning genom så kallade egenvårdsbeslut. Det handlar om att brukaren själv köper sitt hjälpmedel, men samtidigt får stöd av förskrivare.

Det är sammanlagt 25 miljoner kronor som regeringen satsar på desssa uppdrag under 2015.