Så vill politikerna förbättra habilitering för funktionshindrade

I senaste numret av Arbetsterapeuten presenteras en kartläggning av vad riksdagspartierna vill göra för att förbättra för funktionshindrade och framförallt habiliteringen för funktionshindrade.

Inga-Britt Lindström, förbundsordförande för Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter säger att alla partier förstått att habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten är viktiga områden, men att partierna vill uppnå målen på olika sätt.
   
– Ofta råkar habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten i kläm när det behövs besparingar. Istället för att ta tag i problemen nu skjuter man på kostnaderna och lämnar över problemen till en annan vårdgivare eller myndighet, säger Inga-Britt Lindström.

Nu vill Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter se en förändring och har frågat ut riksdagspartierna om vad de vill göra för att förbättra situationen.

Frågorna som ställts handlar bland annat om vad politikerna vill göra för att förbättra habilitering, vilka insatser som behövs för att förbättra för människor med funktionshinder och vilka åtgärder man vill genomföra för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för funktionshindrade.

Alla partier har svarat på frågorna och man kan nu ta del av svaren på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters hemsida: www.fsa.akademikerhuset.se .