Nyheter

Så vill regeringen göra om gymnasiesärskolan

Denna artikel handlar om

 

Hösten 2013 vill regeringen införa en ny gymnasiesärskola. – Vi vill höja kvaliteten för att ge dessa ungdomar en stabilare grund att stå på, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Hösten 2013 vill regeringen införa en ny gymnasiesärskola.
– Vi vill höja kvaliteten för att ge dessa ungdomar en stabilare grund att stå på, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Den nya gymnasiesärskolan ska bli mer lik det vanliga gymnasiet så att det blir enklare att samverka. Den ska också ge eleverna störra valfrihet och chans att utvecklas i sin egen takt.

Det kommer att finnas nio nationella program (se faktarutan) som kvalitetssäkras centralt.

Alla elever i nationella program ska även läsa svenska, engelska, matematik, idrott, estetisk verksamhet, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Varje elev ska kunna utvecklas på sin nivå, säger regeringen, som vill låta eleverna jobba snabbare eller långsammare beroende på behov.

När utbildningen avslutas ska varje elev få ett intyg, ett gymnasiesärskolebevis.

De nationella programmen ska minst 22 veckor ute på olika arbetsplatser. Även lärlingsutbildning införs i gymnasiesärskolan.

Regeringen vill också öka kontrollen av att ingen går gymnasiesärskola på felaktiga grunder.

Förslaget har nu gått till lagrådet på remiss. Om allt går som regeringen har tänkt får den nya skolan premiär hösten 2013.

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons