Så vill regeringen skapa 3000 nya jobb för personer med funktionsnedsättning

Upp till 3000 nya jobb inom Samhall och genom ökade resurser till lönestöd. Så vill regeringen öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning nästa år.
Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2016 som delvis presenterades idag.

Det är framförallt inom Samhall som de nya jobben ska skapas.

Samhall får ytterligare 300 miljoner kronor för att öka möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta ska resultera i upp till 2 000 fler platser årligen.

Regeringen satsar också 400 mkr i ökade resurser till lönestöden och till ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd. Detta ska resultera i ytterligare upp till 1000 jobb.

Ytterligare satsningar görs på Arbetsförmedlingen som ska bli bättre på att erbjuda insatser utifrån de arbetslösas behov. Dessutom ska det göras satsningar på subventionerade anställningar, utbildning och praktik som en del av den utlovade avvecklingen av Fax 3.

Däremot sägs inget om de i regeringsdeklarationen utlovade nya ”flexjobben”, höjda lönebidragstak eller förenklade lönestöd i enlighet med Funka-utredningen. Satsningen på Samhall går stick i stäv med Funka-utredningens förslag.

Mer om satsningarna finns i regeringens pressmeddelande.