Så vill regeringens utredare skapa fler jobb och högre ersättning

Gör det enklare och mer lönsamt att anställa personer med lönestöd, föreslår Cristina Husmark Pehrsson. Idag överlämnade hon sin utredning till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

– Fler kommer att få arbete när arbetsgivarna får rätt kompensation, sa Cristina Husmark Pehrsson när hon presenterade utredningen i Rosenbad.

Idag finns fem olika lönestöd som ofta är svåra att hålla reda på, både för arbetsgivare och för arbetsförmedlare.
Detta har lett till ”ett trixande och fixande”, enligt Husmark Pehrsson, och till att många aldrig har fått det stöd de borde ha fått.

– Dessutom är inskrivningstiden alldeles för lång. Det kan ta ett par år innan man får stöd. Det här är en stor bromskloss för alla de insatser som skulle kunna hjälpa, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Nu vill hon att dagens snårskog av stöd ersätts av ett enklare system med endast två olika lönestöd.

1. Lönestöd för utveckling ska användas för att utveckla arbetsförmågan i ett anpassat arbete under högst två år.

2. Lönestöd för trygghet är till för personer som har långvariga behov av stöd.

Unga kan se fram emot extra satsningar, om förslagen genomförs. Bland annat skapas 200 nya traineeplatser. Det ska också bli enklare att prova på studier på folkhögskola, genom att provperioden förlängs från tre till sex månader.

Jobb utan att förlora ersättning

De 28 000 unga som idag har aktivitetsersättning får också möjlighet att prova på arbete eller studier utan att arbetsförmågan ska omprövas.

– Man ska få behålla aktivitetsersättningen samtidigt som man jobbar eller studerar med en steglös avräkning av ersättningen, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Många fler ska få tillgång till stöden, hoppas Cristina Husmark Pehrsson, bland annat genom att fler aktörer ska erbjuda introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Det ska finnas valfrihet att välja stöd från olika aktörer.

Förslagen innebär stora förändringar för Samhall samtidigt som andra aktörer, som också arbetar med att skapa sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar, får ökade möjligheter.

Samhall förlorar enligt förslaget den extra klumpsumma som företaget får idag. Istället ska Samhall få ersättning enligt samma regler som andra arbetsgivare.

– Jag ser ingen oro för Samhall eftersom man idag har en bra balansräkning och går med vinst. Mina förslag innebär inget drastiskt för de som har anställning hos Samhall, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Både Samhall och andra arbetsgivare (som tar fram jobb för personer med omfattande nedsättning) ska få förstärkta bidrag utöver lönesubventionen.

Föräldrar kan starta hunddagis

Fler arbetsgivare föreslås kunna använda lönestöd. Cristina Husmark Pehrsson vill bland annat tillåta lönestöd för anställda som är nära anhöriga.

– Idag får man inte anställa egna barn med lönestöd. Jag träffade nyligen en mamma som har en dotter med en funktionsnedsättning och som behöver lönestöd för att få ett arbete. Mamman ville starta ett hunddagis där dottern skulle kunna arbeta men det får hon inte göra med dagens regler och det måste vi ändra på, sa Cristina Husmark Pehrsson på fredagens presskonferens.

En kraftig höjning av lönestöden föreslås, från dagens maximala lönebidrag på 16 700 kronor till 19 800 kronor per månad. Stödet ska i framtiden öka i takt med inflationen.

Totalt räknar utredaren med att förslagen ökar statens kostnader med 2,4 miljarder kronor. Idag använder Arbetsförmedlingen cirka 15 miljarder kronor till subventionerade anställningar.

Förslagen i ”Sänkta trösklar, hög i tak” ska nu ut på en bred remissomgång.

Enligt Cristina Husmark Pehrsson kan förslagen bli verklighet om ett drygt år, i juli 2013.