Så vill S rädda folkhögskolestudierna

Socialdemokraterna vill satsa 85 miljoner extra på folkhögskolorna, bland annat för att fler personer med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till utbildning.
– Verkligheten är den att dagens bidrag helt enkelt inte räcker till, säger Thomas Strand (S).

Folkhögskolorna har inte längre tillräckliga resurser för att ta emot elever med multifunktionshinder. En stor grupp unga människor står nu utan utbildningsmöjligheter.

Varje år skickar SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, in en rapport till regeringen där det tydligt framgår att man inte kan ge full kostnadstäckning åt folkhögskolorna.

Socialdemokraterna anser att folkhögskolorna är i behov av 85 miljoner kronor och 1000 fler platser. Deras motion om detta i höstbudgeten blev dock nedröstad av alliansen.

Thomas Strand, riksdagsledamot, säger att folkbildningsbidraget inte hänger med i inflationstakten och urholkas för varje år.

– Regeringen sänker skatter och därmed minskar pengarna till bland annat folkbildningen. Det drabbar de svaga grupperna i samhället. Det här är ett problem som funnits i ett par år nu.

Han tycker att det är helt fel politik och att regeringen är alltför njugg i frågan.