Nyheter

Så vill Socialstyrelsen förbättra LSS-boenden för unga


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Cirka 1300 barn och ungdomar kan inte bo kvar hemma och har därför insatsen ”boende med särskild service”.
Nu vill Socialstyrelsen säkerställa att de får bra stöd. Det gör man bland annat genom att slå fast att det ska vara små grupper av barn som bor i en hemlik miljö.

Cirka 1300 barn och ungdomar kan inte bo kvar hemma och har därför insatsen ”boende med särskild service”.
Nu vill Socialstyrelsen säkerställa att de får bra stöd. Det gör man bland annat genom att slå fast att det ska vara små grupper av barn som bor i en hemlik miljö.

Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning.

– Barn och unga med stora och varaktiga funktionsnedsättningar är en utsatt grupp. Samhället har ett stort ansvar för att barnen får en bra uppväxt och goda levnadsförhållanden, säger projektledaren Ylva Branting.

De allra flesta barn och unga som bor i en bostad med särskild service har utvecklingsstörning eller autism. Ofta har de svårt att kommunicera och förstå människors reaktioner, skriver Socialstyrelsen som betonar att det är viktigt att de bor i små grupper och lär känna personalen och varandra väl.

Boendet ska vara så likt ett hem som möjligt. Därför ska det vara ett litet antal barn i en och samma lägenheter eller villa. Det bör bo två till fyra barn i bostaden, skriver Socialstyrelsen.
Om barnen är fler måste nämligen personalbemanningen öka och då blir kontakterna inom gruppen så många att det blir svårt för barnen att etablera och fördjupa kontakter, heter det vidare.

Socialstyrelsen arbetar också med att ta fram en handbok som ska beskriva fler insatser. Där ska också framgå hur kommuner och verksamheter kan ge stöd till både barnen och deras familjer.

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för JAG
 • Annons för Fremia
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring