Så vill Socialstyrelsen förbättra LSS-boenden för unga

Publicerat av
Redaktionen
Dela

Cirka 1300 barn och ungdomar kan inte bo kvar hemma och har därför insatsen ”boende med särskild service”.
Nu vill Socialstyrelsen säkerställa att de får bra stöd. Det gör man bland annat genom att slå fast att det ska vara små grupper av barn som bor i en hemlik miljö.

Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för LSS-boenden för unga med funktionsnedsättning.

– Barn och unga med stora och varaktiga funktionsnedsättningar är en utsatt grupp. Samhället har ett stort ansvar för att barnen får en bra uppväxt och goda levnadsförhållanden, säger projektledaren Ylva Branting.

Annons

De allra flesta barn och unga som bor i en bostad med särskild service har utvecklingsstörning eller autism. Ofta har de svårt att kommunicera och förstå människors reaktioner, skriver Socialstyrelsen som betonar att det är viktigt att de bor i små grupper och lär känna personalen och varandra väl.

Boendet ska vara så likt ett hem som möjligt. Därför ska det vara ett litet antal barn i en och samma lägenheter eller villa. Det bör bo två till fyra barn i bostaden, skriver Socialstyrelsen.
Om barnen är fler måste nämligen personalbemanningen öka och då blir kontakterna inom gruppen så många att det blir svårt för barnen att etablera och fördjupa kontakter, heter det vidare.

Socialstyrelsen arbetar också med att ta fram en handbok som ska beskriva fler insatser. Där ska också framgå hur kommuner och verksamheter kan ge stöd till både barnen och deras familjer.

Annons
Annons

Artikeln publicerades 2012-06-18

Publicerat av
Redaktionen