Samer får inte det stöd de har laglig rätt till

Svensk välfärd har alltför liten förståelse hur samerna lever. Ofta får samer med funktionsnedsättning inte det stöd de har rätt till. Istället är den den egna gemenskapen och kulturen som får vardagen att fungera.

Nästa vecka avslutar Nordens välfärdscenter ett forskningsprojekt med en konferens i Alta, Norge.

– Jag tvekar inte att kalla detta projekt banbrytande, säger Jonas Bergström, funktionshinderschef på Nordens välfärdscenter.

– Det är helt ny kunskap inom området som presenteras, och det från många olika delar av Sápmi. Kunskap som kommer ligga till grund för ett nödvändigt förändringsarbete för berörda delar av samhället.

Forskningen har beställts av det norska Barne-, ungdoms og familiedirektoratet och projektet har letts av Nordens välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet.

Målet har varit att ta fram rekommendationer för hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska följas upp med ett urfolksperspektiv.

En slutsats är att alla tre länderna är dåliga på att ge samer med funktionsnedsättning det stöd som de har rätt till enligt lag. Bland annat kan inte information på det samiska språket garanteras.

En bild som återkommer i studierna är hur viktig den egna kulturen och gemenskapen är för samer med funktionsnedsättning.

Det är där många hämtar kraft och får vardagen att fungera trots det i många fall svaga stödet från samhällets institutioner, skriver Nordens välfärdscenter i ett pressmeddelande.

Läs mer i pressmeddelandet

Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *