”Samhall kan mångdubbla jobben för unga”

Ge Samhall kraftigt ökade resurser att skapa arbete.
Så vill Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger, minska arbetslösheten bland unga med funktionsnedsättningar.

Han lanserade förslaget vid ett seminarium arrangerat av socialdepartementet på tisdagen.

Pär Larshans vill se ett kraftigt ökat flöde av personer från Samhallanställning till jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har framgångsrikt samarbetat med Max genom att ”matcha” fram personer för anställning i restaurangerna. För Max är det värdefullt att få denna hjälp att hitta rätt personer till rätt jobb.

Samhalls målsättning är idag att sex procent av den egna personalen varje år ska hitta jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

– Samhall skulle kunna öka utflödet från sex procent till 20 procent, säger Pär Larshans.

Samhall kan dessutom fördubbla sina egna anställningar, vilket ytterligare skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att få jobb, menar Larshans.

En ökning av övergångar från Samhall kräver dock ett ändrat direktiv av  statsmakten, konstaterar Larshans.

– Samhall kan tillåtas ha tidsbegränsade anställningar under till exempel 3-4 år och därigenom öka antalet anställda från nuvarande 21000 till kanske 25000 eller 30000. Den garanterade anställning man har idag blir till en inlåsningseffekt. Detta skulle lätta trycket på arbetsförmedlingarna något och bättre utnyttja Samhalls särkompetens att utveckla personer med funktionsnedsättningar, säger Pär Larshans.

Ett annat sätt att få fram fler jobb till unga med funktionsnedsättningar är att utöka omfattningen av de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

– Reduceringen av arbetsgivaravgifterna för personer upp till 26 år har gett många jobb och nya restauranger. Men unga med funktionsnedsättningar behöver ofta längre tid på sig för att komma ut på arbetsmarknaden och därför bör man överväga en utökning, säger Pär Larshans.

Idag är Max ett av de mest kända exemplen på lyckade jobbsatsningar för unga med funktionsnedsättningar.
Pär Larshans anser dock att offentlig sektor också måste ”visa vägen”.

Vid seminariet bjöd Pär Larshans på några tips om hur man skapar en verksamhet som är ”socialt hållbart” och öppnar för fler att få jobb.
1. Utbilda cheferna.
2. Ett tydligt ledarskap från högsta ledningen.
3. Matchning som gör att rätt person kommer på rätt plats.
4. Tålamod när något går fel.

För hamburgerkedjan har satsningen på jobb för unga med funktionsnedsättningar blivit allt viktigare.

– Det är lönsamt för oss. Medarbetarna stannar längre och sprider en glädje kring sig. Det underlättar vår rekrytering och bidrar till att stärka varumärket. Vi är väldigt glada att så många är intresserade av det vi gör, säger Pär Larshans.