Samhallanställda kan förverkliga drömmen att starta eget med hjälp av mentorer

Tio anställda inom Samhall får nu chansen att förverkliga sina drömmar om eget företag.  Den nystartade företagarakademin inom Samhall ordnar både företagarutbildning, rådgivning och mentorer.

Tio anställda inom Samhall får nu chansen att förverkliga sina drömmar om eget företag.  Den nystartade företagarakademin inom Samhall ordnar både företagarutbildning, rådgivning och mentorer.

Många personer som arbetar inom Samhall vill starta eget. En enkät visar att sex av tio anställda i det statliga företaget har funderat över eget företag. Nu startar Samhall en ny företagarutbildning för personer med funktionsnedsättningar.

Ett tusental personer lämnar varje år Samhall för anställningar hos andra arbetsgivare, men hittills har bara ett fåtal startat egen verksamhet.
I våras genomförde Samhall en enkät som visade att nära 60 procent av de tillfrågade medarbetarna någon gång funderat på att starta eget.

Det stora intresset för eget företag resulterade i att Samhalls företagarakademin startades och nu har en pilotutbildning dragit igång i Växjö.

Tio personer med genomtänkta affärsidéer har sållats fram bland sökanden från Samhall i Kronobergs, Hallands, Kalmar och Jönköpings län.
-Jag har stora förväntningar på dessa tio första deltagare i vår företagarakademi. Om de lyckas bra med sina företag blir de viktiga förebilder för andra medarbetare i Samhall som funderar på att starta eget, säger Anders Knutsson, regionchef i Samhall.

Nyföretagarcentrum hjälper Samhall att anordna utbildningen. Förutom utbildningen kommer deltagarna att erbjudas en personlig mentor, oftast en företagare på hemorten. 

Nästa nummer av Föräldrakraft (nr 5 som utkommer den 15 oktober) har ett stort tema om arbete och daglig verksamhet, och innehåller även en stor artikel om att starta eget.