Samhällets stöd har försämrats, anser varannan RBU-familj

Varannan familj anser att samhällets stöd har försämrats, enligt en ny enkät bland RBU:s medlemmar. Enkäten visar på stora brister i stödet till barn med funktionsnedsättning.

– Ett exempel är de senaste årens hårdare bedömningar av rätten till personlig assistans, men också bristande resurser i skolan och dålig samordning av insatser, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.

– Många familjer upplever en konstant press av att inte räcka till och att insatser ifrågasätts, säger Henrik Petrén, som anser att inget av de politiska blocken har presenterat någon politik för att vända den negativa utvecklingen.

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har tidigare påtalat behovet av att varje familj ska ha en koordinator som man alltid kan vända sig till och som samordnar övriga kontakter. RBU:s medlemsfamiljer har i genomsnitt kontakt med sjutton olika personer angående barnets funktionsnedsättning.

Så här svarade RBU-medlemmarna på frågan ”Vad är din uppfattning om utvecklingen av samhällets totala stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning de senaste åren?”

9,5 % svarade att samhällets stöd har förbättrats
41,1 % svarade att samhällets stöd är oförändrat
49,4 % svarade att samhällets stöd har försämrats