Samlad attack mot regeringen – kräver att utredning blir offentlig

Missnöjet hos handikapprörelsen med regeringen är större än på länge. Nu går organisationerna till samlad attack med krav på att den utlovade skärpningen av diskrimineringslagen förverkligas och att Hans Ytterbergs utredning offentliggörs.

Missnöjet hos handikapprörelsen med regeringen är större än på länge. Nu går organisationerna till samlad attack med krav på att den utlovade skärpningen av diskrimineringslagen förverkligas.

I slutet av förra året blev regeringens utredare Hans Ytterberg klar med rapport till regeringen.

De 830 sidorna har aldrig offentliggjorts eller sänts på remiss, men i en intervju med Föräldrakraft sa Hans Ytterberg att han trodde att handikapprörelsen hade anledning att vara nöjd ”om det jag föreslagit i utredningen står sig”.

I en debattartikel i januari skrev folkhälsominister Maria Larsson att regeringen ”återkommer med ett förslag under första hälften av 2010”.

När regeringen tidigare denna vecka presenterade sin nya strategi för handikappolitiken fanns dock inget förslag om skärpt diskrimineringslag, utan bara några få ord om att frågan bereds.

Handikapporganisationerna kräver nu att regeringen offentliggör Hans Ytterbergs utredning om skärpt diskrimineringslag.

– Vi kan bara spekulera om varför den hålls hemlig. En inte alltför vågad gissning är att innehållet inte faller regeringen i smaken, därför att utredaren föreslår att bristande tillgänglighet mycket väl kan ingå i en samlad diskrimineringslag, heter det i ett öppet brev till regeringen.

Här är det öppna brevet i sin helhet:

Sedan några månader tillbaka är den klar, men av anledningar som vi bara kan spekulera om hålls den hemlig. En inte alltför vågad gissning är att innehållet inte faller Regeringen i smaken, därför att utredaren föreslår att bristande tillgänglighet mycket väl kan ingå i en samlad diskrimineringslag. Hemlighetsmakeri skapar lätt konspiratoriska tankar. Sådana fasoner är inte  passande för ett demokratiskt samhälle som hyllar offentlighetsprincipen.
Vi kräver att regeringen lyfter på förlåten. En lag om diskriminering som inte klassar bristande tillgänglighet som diskriminering är bara tomma ord och värdelös retorik för människor med funktionsnedsättningar. Sverige har ratificerat Förenta Nationernas konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar. Detta innebär att man som nation har för avsikt att följa konventionen.
Vad är problemet? Inser inte Regeringen att det är en mänsklig rättighet att komma in i mataffären och där ta del av utbudet, komma in i skolan, på arbetsplatsen där jag söker jobb, komma in på teatern och biografen, på bussen samt ta del av TV och internetmedia? Ja överallt där vi som medborgare stoppas av onödiga hinder och barrikader. Eller hemska tanke! Sätter regeringen ett ekonomiskt pris på vad mänskliga rättigheter får kosta när det är fråga om att skapa ett tillgängligt samhälle?
Vi kräver svar!
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder – Maria Johansson, Ordförande
Förbundet Rörelsehindrade, FöR – Lars Hagström, Ordförande
Föreningen Blödarsjuka i Sverige – Daniel Arnberg, Ordförande
Handikappförbundens Samarbetsorganisation, HSO – Ingrid Burman, Ordförande
Hörselskadades Riksförbund (HRF) – Jan -Peter Strömgren, Ordförande
Intressegruppen för Assistansberättigad, IfA – Vilhelm Ekensteen, Ordförande
Marschen för tillgänglighet – Hans Filipsson, språkrör
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR – Kathleen Bengtsson Hayward, Ordförande
Personskadeförbundet, RTP – Pelle  Kölhed, Ordförande
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) – Lars U Granberg, Ordförande
Stil, Stiftarna av Independent Living i Sverige – Sture Jonasson, Ordförande
Synskadades Riksförbund – Tiina Nummi Södergren. Ordförande
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR – Ragnar Veer, Ordförande
Unga Synskadade – Victoria Öjefors. Ordförande