Sämre anställningsvillkor skrämmer assistenter och brukare

Personliga assistenter riskerar att få betydligt sämre anställningstrygghet.
– Det kan bli omedelbar kris inom rekryteringen av personliga assistenter, skriver Ifa, Intressegruppen för Assistansberättigade, i ett brev till Försäkringskassan.

Bakgrunden till detta är, enligt intressegruppen, att Försäkringskassan gör en ny tolkning av Förordningen om assistansersättning.

– Den mest allvarliga konsekvensen är den starkt försämrade anställningstrygghet de personliga assistenterna kommer att få. Redan uppges att arbetsgivarorganisationer på området aviserar att de önskar omförhandla kollektivavtalen, skriver Ifa i ett brev undertecknat av ordförande Vilhelm Ekensteen och verksamhetsansvarig Anna Barsk Holmbom.

Intressegruppen konstaterar att assistentyrket, vars status alla är överens om måste höjas, istället kommer att drabbas av stora försämringar.
– När yrket personlig assistent blir så osäkert att de anställda inte ens kan räkna med en månads uppsägning om brukaren råkar hamna på sjukhus eller avlider – vem kommer då att söka de lediga arbeten som finns?

– Våra medlemmar kommer att drabbas dubbelt, skriver intressegruppen. Dels finns risk för en omedelbar kris inom rekryteringen av personliga assistenter, dels kommer våra medlemmar att drabbas genom att den oro de redan idag känner inför eventuella sjukhusvistelser kommer att öka.

Enligt intressegruppen har ersättningsberättigade tidigare kunnat behålla assistansersättningen och därmed assistansen vid sjukhusvistelse under tid motsvarande uppsägningstid enligt lag.
– För många har det här inneburit en slags yttersta trygghet som har betytt särskilt mycket när man inte har varit säker på att få behålla sin assistans under sjukhusvistelsen. Denna trygghet försvinner när Försäkringskassan reviderar sin uppfattning, skriver Ifa i brevet till Försäkringskassan.

Ifa har en webbsajt på www.intressegruppen.info