Sämre hälsa bland personer med funktionsnedsättning

Publicerat av
Stina Johansson
Dela

Personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa jämfört med den övriga befolkningen, det fastslår Folkhälsoinstitutet i en rapport.

Det är tio gånger vanligare med ohälsa bland personer med funktionsnedsättning.

Nästan var femte person, eller 19 procent, uppger att de har dålig hälsa. Bland den övriga befolkningen ligger siffran på två procent.

Sarah Wamala, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, säger att hälsoläget för personer med funktionsnedsättning måste förbättras och att samhället behöver göra ett antal insatser för att detta ska ske.

Exempel på åtgärder är att förbättra tillgängligheten, att de offentliga arbetsgivarna tar mer ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning, att erbjuda rökavvänjning och att möjliggöra fysisk träning.

– Även om man har en viss ohälsa måste man få hjälp att behålla den hälsa man har, säger Magnus Wimmercranz, utredare på Folkhälsoinstitutet.

Omkring 1,5 miljoner människor, mer än en femtedel av den svenska befolkningen i åldern 16-84 år, har en funktionsnedsättning

Fram till 2016 kommer Folkhälsoinstitutet att göra årliga mätningar av hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.

Artikeln publicerades 2012-03-15

Publicerat av
Stina Johansson
Nyckelord: övrigt