Sämre katastrofhjälp till personer med funktionshinder

Personer med funktionsnedsättningar får sämre hjälp än andra vid katastrofer. Det hävdar Röda Korset som idag släpper World Disaster Report.

– Varje år lider miljontals människor oproportionerligt på grund av att de diskrimineras före, under och efter en naturkatastrof, säger generalsekreterare Christer Zettergren.

Enligt Röda Korset är kvinnor och personer med funktionshinder två av de mest utsatta grupperna i nödlägen.

En kartläggning i det cyklondrabbade Bangladesh avslöjade stora skillnader mellan familjer med funktionshindrade medlemmar och resten av samhället när det gällde hur mycket hjälp och stöd till återuppbyggnad man hade erhållit.

Undersökningen visade att många av de funktionshindrade personerna drabbats av svårt utanförskap men också av hur utdelningen av mat gått till. Dessa är emellertid inte problem som rör enbart ett land eller en region, anser Röda Korset.

Organisationen anser att personer med funktionshinder måste involveras på alla nivåer i arbetet med katastrof- och krisplanering men även i återuppbyggnaden.

Röda Korset tycker även att handikapporganisationernas roll behöver stärkas.

Läs mer på Röda Korsets webbsida