Sämre stöd och växande ensamhet

Livet har blivit klart sämre för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, under pandemin. Det visar en enkät utförd av Riksförbundet FUB. Stödet är så bristfälligt att endast var 20:e person fick hjälp av personal att svara på enkäten.
– Det visar vilka svårigheter som finns för personer med IF att få inflytande och att få sin röst hörd, skriver FUB i rapporten.

Bara 5 procent fick hjälp att svara

Inom FUB är man inte förvånad över att så få som 5 procent fått stöd av personal att besvara enkäten.

– Det ska finnas en kontaktperson för varje enskild individ i LSS-bostaden, som genom omvärldsbevakning borde tillgodose individens behov även vad gäller inflytande. Att så få fått detta stöd i att besvara enkäten och visa hur de har det, visar att det stödet inte fungerar, heter det i rapporten.

Saknar digitala kommunikation

Det som gör situationen under pandemin extra svår för personer med intellektuell funktionsnedsättning är att många av dem inte har tillgång till möten via dator, mobil eller surfplatta.

– Personer som saknar möjlighet att kommunicera digitalt kände sig betydligt mer ensamma än personer som hade möjlighet att ha möten via mobilen, plattan eller datorn. Besöksförbud och restriktioner av olika slag under pandemin har tydligt visat att människor hamnar utanför om man inte kan kommunicera digitalt, säger FUB:s ordförande Harald Strand.

– Det blir mycket svårare att hålla kontakt med anhöriga och vänner. Man har inte heller möjlighet att delta i FUB:s och Inre Ringens digitala möten.

Tung ensamhet

Enkäten visar att många känner sig mer ensamma än tidigare. Hälften av dem som svarade på enkäten arbetade inte kvar på daglig verksamhet på grund av pandemin. Bland dessa svarade närmare hälften att de mår sämre än innan pandemin.

– Jag är inte förvånad, säger Anna Hildingsson, ordförande för Inre Ringen Sverige. I många kommuner har till exempel daglig verksamhet varit stängd i flera månader. Och många fritidsaktiviteter har ställts in.

125 svarade

Enkäten är framtagen av FUB Uppsala i samarbete med Data2value. Riksförbundet FUB har distribuerat enkäten och medverkat i sammanställningen av denna rapport. Enkäten besvarades av 125 personer på LSS-boende under perioden den 1-31 juli 2020. Mer än 40 % har fått hjälp av en anhörig och drygt 20 % har fått hjälp av god man. Endast 5 % har fått hjälp av personalen att besvara enkäten.

FUB:s pressmeddelande om enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *