Nyhetssvep

Samverkan om krisberedskap i LSS-verksamhet


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

FUB För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. Enligt LSS har FUB-föreningen rätt till samverkan med kommunen. Det är särskilt viktigt nu under coronakrisen. LSS-verksamhet räknas som samhällsviktig verksamhet!