Sånger och visor med tecken

Villi Produktion erbjuder dvd-film, barnunderhållning och föreläsningar med föräldrar som målgrupp.

- Jag har riktat in mig på tecken som stöd och med målgruppen barn med utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning, berättar Margrét Atladóttir.

Vicka med Villi är namnet på en barnunderhållning i form av två föreställningar. Dvd-filmen heter ”Didis dag” och har sånger och fingervisor av Niclas Malmberg.

Föreläsningarna handlar om knep för en bättre fungerande vardag. ”Du ska känna att du duger som förälder och personal”, säger Margrét Atladóttir.

www.villi.se