Vilka förlorar sin assistans, och varför?

  • 92 procent av alla omprövningar under 2021 ledde till sänkt eller helt indragen assistansersättning.
  • Det är främst yngre personer som drabbas av indragen eller sänkt assistansersättning.
  • Den vanligaste orsaken till indragen assistans är att personen flyttat till särskilt boende.
  • Sänkningar beror oftast på vistelse på daglig verksamhet eller korttids.

LÄS ÄVEN: Din guide till personlig assistans

Omprövningar efter ”väsentligt ändrade förhållanden”

Det rapporterar Försäkringskassan i analysen ”Omfattning av och orsaker till att assistansersättningen sänks eller upphör” som publicerades 27 september 2022.

De tidigare regelbundna omprövningarna stoppades av riksdagen år 2018. Nu görs omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden. Försäkringskassan har nu analyserat alla beslut om omprövning under 2021.

  • Antalet omprövningarna gällde 351 personer och de flesta omprövningar berodde på ”väsentligt ändrade förhållanden”.
  • Av dessa fick 322 personer, eller 92 procent, sänkt eller helt indragen assistans.
  • 8 procent fick behålla eller fick utökad assistans, ofta beroende på särskilda skäl för assistans på skola eller daglig verksamhet.

Vilka får sänkt assistans och varför?

”Naturligt att yngre får fler beslut om sänkt ersättning”

− Studien visar att de flesta beslut när ersättningen upphör eller sänks gäller assistansmottagare som är yngre än 25 år. Detta beror bland annat på att förändringar sker naturligt i en ung människas liv, säger Signe Holmlund Armerin, analytiker på Försäkringskassan och ansvarig för rapporten.

Ytterligare orsaker till att assistansersättningen sänkts är att mottagaren vistas i förskola, skola och fritids, eller att behov delvis tillgodoses genom sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vart tredje fall beror inte på ändrat samhällsstöd

I mer än en tredjedel av fallen förklaras försämrad ersättning av andra faktorer än ändrat samhällsstöd.

Försäkringskassan uppger att i 20 procent av fallen av försämrad ersättning beror det på att hälsotillstånd, boendesituation eller civilstånd förändrats.

Vidare anger rapporten att 15 procent av fallen med förändrad ersättning beror på att mottagaren tidigare har lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan om behovet av personlig assistans.